Geçiş Dönemi, Barış Süreçleri ve İnsan Hakları - Hazan Üstündağ