Raporlar / Reports

Barış İçin Akademisyenlere Yönelik Hak İhlalleri / Rights Violations Against Academics for Peace

İnsan Hakları Okulu - OHAL Sonrası Akademik Özgürlük İhlallerini İzleme Raporu - Şubat 2021

TİHV - Barış İçin Akademisyenler: Güncel Durum Raporu - Kasım 2020

Bilim Akademisi - Akademik Özgürlükler Raporu - Kasım 2020

TİHV - Academics for Peace: Report on the Current Situation - August 2020

TİHV - Barış İçin Akademisyenler: Güncel Durum Raporu - Ağustos 2020

TİHV - Academic Purge in Turkey: Human Rights Violations, Losses, and Empowerment – Executive Summary (2019) - February 2020

Academics for Peace - Report by Solidarity Group - December 2019

Barış İçin Akademisyenler - Dayanışma Grubu Raporu - Aralık 2019

TİHV - Üniversitenin Olağanüstü Hali - Kasım 2019

TİHV - Akademisyen İhraçları - Kasım 2019

TİHV - Barış İçin Akademisyenler Vakasının Kısa Tarihi - 2016-2019

TİHV - Academics for Peace: A Brief History - 2016-2019

La situazione dell’università in Turchia dopo il tentato golpe e il caso degli Accademici per la pace - 2019

Bilim Akademisi 2016-2017 Akademik Özgürlükler Raporu

TİHV'nın 2015 sürecine dair raporları

GIT Turkey Academic Rights Violations Report III May 2013-May 2015

Güneydoğu Türkiye’de İnsan Hakları Durumu Raporu

Memorandum on the Human Rights Implications of Anti-Terrorism Operations in South-Eastern Turkey

Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesindeki Terörle Mücadele Operasyonlarının İnsan Haklarına Etkilerine İlişkin Memorandum

AKİL İNSANLAR HEYETLERİNİN RAPORLARI

Doğu Anadolu Bölgesi Heyetinin Raporu

Güneydoğu AnadoluBölgesi Heyetinin Raporu

Akdeniz Bölgesi Heyetinin Raporu

Ege Bölgesi Heyetinin Raporu

Marmara Bölgesi Heyetinin Raporu

Karadeniz Bölgesi Heyetinin Raporu

Orta Anadolu Bölgesi Heyetinin Raporu

Marmara Grubu'ndan Deniz Ülke Arıboğan'ın Kişisel Raporu