BİZ KİMİZ?

Biz, 2012 yılının Kasım ayında Kürt tutsakların yaptığı açlık grevleri sırasında bir araya gelip bir bildiri yayınlayan akademisyenlerin arasından çıkan bir inisiyatifiz. Elli üzerinden üniversiteden 264 akademisyenin imzaladığı bu bildiride, söz konusu tutsakların taleplerinin haklı talepler olduğu ve bu talepler yerine getirilene kadar bunları derslerimizde, katıldığımız konferanslarda ve makalelerimizde işleyeceğimizi beyan etmiştik. 

İlk toplantımızı 2012 yılının Aralık ayında —yani henüz “çözüm süreci” hiç ortada yokken— yaptık.  Bu toplantıda en dikkatimizi çeken husus, Türkiye’de akademik anlamda Kürt meselesi ve onun etrafındaki konulara ilişkin (çatışmalar ve müzakare süreçleri, barış ve barışma pratikleri, barışın toplumsallaşmasında kadınların rolü, eğitim sürecinde anadillerinin entegrasyonu, savaşın ekoloji üzerindeki tahribatı gibi) bilgi birikimlerinin az ve yetersiz oluşuydu.  Bunun üzerine bu konularda hızlıca bilgi üretimine gidilmesi gerektiğine karar verdik ve 12 aya yayılan bir çalışma programı taslağı geliştirdik.

Derken Ocak 2013'de bir “çözüm süreci” başladı ancak bu sürecin sağlam adımlarla ve kalıcı bir barışa doğru gidecek şekilde yürüyebilmesi için yukarıda bahsini ettiğimiz akademik bilgi eksikliğinin acilen giderilmesi gerekiyor.  Barış İçin Akademisyenler olarak amacımız;  hem çatışmasızlık süreçleri hem barışı inşa ve toplumsallaştırma süreçleri konularında dünya genelindeki örnekleri inceleyerek akademik bilgi üretmek ve bu bilgiyi hızlıca kamuoyunun ve ilgililerin bilgisine sunmak.  Önümüzdeki dönemde düzenleyeceğimiz etkinlikleri websayfamızdan takip edebilirsiniz.