Birleştirme Talepleri "Esasa Etkili Olmayacağından" Reddedildi

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
28.01.2019

Mahkeme, Doç. Dr. Gül Köksal'ın avukatlarının birleştirme taleplerini reddetti. Duruşma savcısı ikinci celsesi görülen akademisyen Taylan Tarhan Şahin için esas hakkında mütalaasını açıklayarak TMK 7/2'ye göre cezalandırılmasını istedi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları devam etti.

27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gül Köksal ile Yrd. Doç. Dr. Mehmet Rauf Kesici'nin ilk, MSGSÜ'den doktora öğrencisi Taylan Şahan Tarhan'ın ikinci duruşmaları görüldü.

Duruşmada hazır bulunan Köksal iddianame tebliğ edilmediği için savunmasını hazırlamak için süre istedi. Avukatlarının birleştirme yönündeki talepleri "esasa etkili olmayacağı" gerekçesiyle reddedildi.

Kesici'nin avukatının yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Kocaeli ACM'ye gönderilmesi talebi reddedildi. Tarhan'ın duruşmasında ise savcı esas hakkında mütalaasını açıklarak, akademisyenin Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2'de düzenlenen "terör örgütü propgandası yapmak" suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Duruşmalardan ayrıntılar şöyle:

Mahkeme başkanı: Tamer Keskin - Üyeler: Talip Ergen, Simge İncedal - Savcı: Murat Demircioğlu.

1. duruşma

Duruşmada hazır bulunan Gül Köksal iddianamenin kendisine tebliğ edilmediğini belirterek savunmasını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Duruşma esnasında mübaşir aracılığıyla iddianame Köksal'a teslim edildi. Ardından avukat Kürşat Bafra müvekkilii süre talebini yineleyerek birleştirme hususunda taleplerini içeren yazılı dilkeçesini mahkemeye sundu.

Bafra "usul ekonomisi açısından" dava dosyasının 13. ACM'de ilk açılan ve hala devam etmekte olan dört akademisyenin dosyasıyla birleşmesi gerektiğini savundu. Talebin kabul edilmemesi halinde mahkemenin kendi bünyesindeki dava dosyalarını birleştirmesini istedi.

"Esasa etkili olmayacağından"

Duruşma savcısı, mahkemeler arası birleştirme (13. ACM) talebinin reddini, mahkeme bazlı birleştirme talebinin ise kabulüne karar verilmesini istedi.

Mahkeme iki birleştirme talebini de "esasa etkili olmayacağına" gerekçesiyle ayrı ayrı reddetti. Savunmasını hazırlaması için Köksal'a süre vererek duruşmayı 20 Mart'a bıraktı.

2. duruşma

Taylan Şahan Tarhan vareste talebi ilk celsede kabul edildiği için duruşmaya katılmadı. Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, akademisyenin TMK 7/2'ye göre cezalandırılmasını istedi.

Avukatın esasa karşı savunmalarını hazırlamak için süre talebi üzerine yeni duruşma günü 20 Mart olarak belirlendi.

3. duruşma

Mehmet Rauf Kesici yurtdışında olduğu için duruşmaya katılamadı. Savunmasının alınması için Kocaeli Nöbetçi ACM'ye yazılan talimata yanıt gelmediği görüldü.

Kesici'nin avukatı Murat Özveri, mahkemenin yetkisizliğine karar verilerek dosyanın Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi.

Savcı, "dosya kapsamı itibariyle suç yerinin İstanbul olduğu değerlendirildiğinden" yetkisizlik talebinin reddini istedi.

Yetkisizlik talebi reddedildi

Mahkeme, yetkisizlik kararı verilmesi talebini yargıtay kararını gerekçe göstererek reddetti. Avukat Özveri, yetkisizlik ile alınan ara karara itiraz ettiğini belirterek itirazın sonuca bağlanması için dosyanın bir üst mahkeme olan 28. ACM'ye gönderilmesini istedi.

Heyet, itirazın değerlendirilmesi için dosyanın 28. ACM'ye gönderilmesine, Kocaeli Nöbetçi ACM'ye yazılan talimat cevabının beklenmesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 20 Mart'ta.

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

28 Ocak 2019 itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 452 oldu. 83 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 3 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 1 akademisyen 2 yıl 3 ay; 1 akademisyen 2 yıl 6 ay; 1 akademisyen 2 yıl 1 ay; 1 akademisyen 3 yıl olmak üzere davası sonuçlanan toplam 90 akademisyenin tamamı hapis cezasına mahkum oldu. 

HAGB 

Bugüne kadar 11 akademisyen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını (HAGB) kabul etmedi. İçlerinden 7'sine 1 yıl 3 ay, 1'ine 1 yıl 6 ay, 1'ine 2 yıl 6 ay, 1'ine 3 yıl hapis cezası verildi. 1 kişinin kararı henüz açıklanmadı.

36. ACM, HAGB istemeyenlerin cezasında indirim yaptı ve 2 yıl denetimle cezayı erteledi. 32. ACM cezada indirim yaptı ancak erteleme vermedi. 37. ACM ise hem indirim hem erteleme uygulamadı.  

3 akademisyene ise HAGB'ye ilişkin beyanları sorulmadı. HAGB sorulmayanlardan birine 1 yıl 6 ay, birine 1 yıl 3 ay, birine 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Cezası 2 yıldan fazla olanların ertelenmeyen mahkumiyet kararları istinaf mahkemesine gidecek. İstinaf kararı onaylayacak ya da bozacak.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava TMK 7/2'den sürüyor.

(TP)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/204894-birlestirme-talepleri-e...