Adalet Bakanlığı'nın 301 İzni 3 Dosyaya Girdi

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
01.03.2019

22. ACM'de 11 dosya açısından 301 iznine yanıt gelene kadar yargılama durduruldu. TCK 301'den yargılama izninin geldiği üç dosya ise avukatların talepleri üzerine 28 Haziran'a ertelendi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) Bilgi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ferda Kemal Keskin, Prof. Dr. H.B.B. ve Dr. Atike Zeynep Kılıç, Ankara Üniversitesi'nden emekli Doç. Dr. Alaeddin Şenel, N.S.Ö., Okan Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Pınar Önen, MSGSÜ'den Doç. Dr. Umut Tümay Arslan, Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. A.B.Y., Fondation Maison des sciences de l'homme Üniversitesi'nden Dr. Özge Yaka’nın ikinci; Van 100. Yıl Üniversitesi’nden Arş. Gör. Turan Keskin, Kocaeli Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Derya Keskin ile Doç. Dr. Özlem Özkan, Eren Can ve Burcu Toğral Koca’nın birinci duruşmaları görüldü.

Mahkemenin atılı suçun Türk Ceza Kanunu (TCK) 301. maddesinde anlatılan suça dönüşmesi ihtimaline binaen Adalet Bakanlığı'ndan istediği soruşturma iznine H.B.B., N.Ö.S. ve Pınar Önen'in dosyalarında yanıt geldiği görüldü.

Bu dosyalar açısından avukatların birleştirme talebini değerlendiren heyet, mahkeme bünyesindeki akademisyen dosyalarını inceledikten sonra değerlendirme yapmaya karar verdi. Avukatlara konuşturmanın genişletilmesi taleplerini sunmaları için süre vererek duruşmaları 28 Haziran'a erteledi.

Bugün görülen diğer 12 dosyada ise Adalet Bakanlığı'ndan istenen soruşturma iznine yanıt gelene kadar yargılamalarının durdurulmasına karar verildi.

Mahkeme başkanı: Ulaş Mengüloğlu - Üyeler: Osman Balıkçı, Gülay Zengin - Savcı: Ersin Esenal.

301 izni için durma kararı

Mahkeme, duruşmada hazır bulunmayan akademisyenlerden Ferda Kemal Keskin, A.B.Y. (vareste), Özge Yaka, Eren Can ve Burcu Toğral Koca’nın dosyaları için Türk Ceza Kanunu (TCK) 301. maddesi kapsamında Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istendiğini belirterek talebe yanıt gelene kadar yargılamalarının durmasına hükmetti.

TCK 301

Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Beraat talepleri

Duruşmada hazır bulunan akademisyenlerden Turan Keskin, Umut Tümay Arslan, Derya Keskin ve Özlem Özkan ilk aşamada derhal beraat talepleri olduğunu, talebin kabul edilmemesi halinde savunma için süre talep ettiklerini söyledi.

Mahkeme dört dosya açısından da yine TCK 301 izni istendiğini ifade ederek yanıt gelene kadar yargılamanın durmasına hükmetti.

Zeynep Kılıç ve Alaeddin Şenel savunma yaptı

Akademisyenlerden Zeynep Kılıç savunmasını sözlü ve yazılı olarak mahkemeye sundu.

Alaeddin Şenel ise savunmasında şunları söyledi:

“Yargılanmaya konu bildirinin genel olarak düşüncesine katıldığım için imza verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Barış istemenin suç sayılması gibi bir adalet anlayışı söz konusu edilemeyeceğine göre beraatimi talep ediyorum.”

Mahkeme, her iki dosya için de 301 iznine yanıt gelene kadar yargılamayı durdurdu.

3 dosyada 301 izni geldi

Akademisyenlerden Pınar Önen, H.B.B. ve N.S.Ö.’nün dosyalarında Adalet Bakanlığı’ndan istenen TCK 301 iznine yanıt geldiği görüldü.

N.S.Ö.’nün avukatı Selin Yılmaz kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini sunmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme süre talebini kabul etti. Ayrıca bir önceki celsede daha sonra değerlendireceği birleştirme hususuna dair de karar vererek 13. ACM’de devam eden dört akademisyenin dava dosyasıyla birleştirme talebini reddetti. Mahkemenin kendi bünyesindeki dosyaları birleştirmesine ilişkin ise akademisyen dosyalarının incelenmesine ve sonrasında karar verilmesine hükmetti.

H.B.B.’nin duruşmasında avukatı Serdar Laçin, Pınar Önen’in duruşmasında avukatı Meriç Eyüboğlu birleştirme ve süre taleplerine ek olarak müvekkillerinin dosyası ayrılana kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bulunan esas dosyanın tamamının mahkemeye celbini, delil olarak sunulan Emre Erciş'in yazısının dosyadan çıkarılmasını istediler.

Mahkeme, H.B.B. ve Önen'in dosyalarında da 13. ACM ile birleştirmenin reddi, mahkeme bünyesindeki dosyaları birleştirme için inceleme kararlarını tekrarlayarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki dosyanın istenmesine karar verdi.

Duruşmaların üçü de 28 Haziran’a bırakıldı. 

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

1 Mart 2019 itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 492 oldu. 100 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 14 akademisyen 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün; 4 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 15 akademisyen 2 yıl 3 ay; 2 akademisyen 2 yıl 6 ay; 1 akademisyen 2 yıl 1 ay; 1 akademisyen 3 yıl olmak üzere davası sonuçlanan toplam 137 akademisyenin tamamı hapis cezasına mahkum oldu. 

HAGB 

Bugüne kadar 12 akademisyen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını (HAGB) kabul etmedi. İçlerinden 7'sine 1 yıl 3 ay; 1'ine 1 yıl 6 ay; 1'ine 2 yıl 3 ay; 1'ine 2 yıl 6 ay; 1'ine 3 yıl hapis cezası verildi. 1 kişinin kararı henüz açıklanmadı. 

3 akademisyene ise HAGB'ye ilişkin beyanları sorulmadı. HAGB sorulmayanlardan birine 1 yıl 6 ay, birine 1 yıl 3 ay, birine 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Cezası 2 yıldan fazla olanların ertelenmeyen mahkumiyet kararları istinaf mahkemesine gidecek. İstinaf kararı onaylayacak ya da bozacak.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava TMK 7/2'den sürüyor.

(TP)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/206006-adalet-bakanligi-nin-30...