İki Akademisyene 15'er Ay Ertelemeli Hapis Cezası

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
06.03.2019

36. ACM ve 37. ACM'de duruşmaları görülen iki akademisyene "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 15'er ay hapis cezası verildi. Kararlarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

Bugün ayrı mahkemelerde duruşmaları görülen akademisyenlerden Deniz Parlak ve S.U.'ya "örgüt propagandası" suçlamasıyla 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Kararlarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.*

25. Ağır Ceza Mahkemesi'nden (ACM) ilk duruşması görülen B.U. ve avukatının yetkisizlik talebi kabul edilerek dosya Ankara Nöbetçi ACM'ye gönderildi.

Duruşması görülenler

Üç ayrı mahkemede 5 akademisyenin duruşmaları görüldü:

36. ACM: Bilgi Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Dr. Begüm Başdaş'ın ikinci, Kemerburgaz Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Deniz Parlak'ın beşinci duruşması.

25. ACM: Ankara Üniversitesi'nden Doç. Dr. B.D.'nin birinci duruşması.

37. ACM: Kadir Has Üniversitesi'nden Arş. Gör. Gizem Sayın'ın üçüncü, Öğr. Gör. S.U.'nun dördüncü duruşması görüldü.

 36. ACM

Mahkeme başkanı: Hakan Özer - Üyeler: Sümeyye Nur Özparlak, Merve Akyüz - Savcı: Hasan Adalı.

1. duruşma

Duruşmada hazır bulunan Begüm Başdaş savunmasını sözlü ve yazılı olarak mahkemeye sundu.

Ardından avukatı Meriç Eyüboğlu, iddia makamının ve heyetin ayrıntılı değerlendirebilmesi için kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini yazılı sunmak istediğini belirterek süre talep etti.

Mahkeme, iddianamenin tebliği ve görülen ilk duruşmanın tarihlerini sıraladığı kararında "sanık müdafiinin taleplerini daha önceden bildirebileceği" gerekçesiyle süre talebini reddetti.

Karara ilişkin itirazda bulunan Eyüboğlu "Taleplerimizin yeterince incelenmesi için süre istiyoruz. Üstelik her aşamada kovuşturmanın genişletilmesini talep etmeye hakkımız var" diye konuştu.

Mütalaa açıklandı

Duruşma savcısı, kovuşturmanın genişletilmesi yönünde talebi olmadığını belirterek esas hakkında mütalaasını açıkladı. Başdaş'ın TMK 7/2 maddesinin 1. ve 2. cümlelerine göre cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanık ve müdafiine esasa karşı savunmalarını sunmaları için süre vererek duruşmayı 21 Mayıs'a bıraktı.

2. duruşma

Deniz Parlak ve müdafii Meriç Eyüboğlu duruşmada hazır bulundu. Eyüboğlu davanın bir önceki celsesinde "objektifliklerini kaybettikleri" gerekçesiyle heyetin reddini istemiş, mahkemenin reddetmesi üzerine bir üst mahkemeye itirazda bulunmuştu.

Celse arasında itirazı değerlendiren üst mahkemenin de talebi reddettiği görüldü. 

Esas hakkında mütalaaya ilişkin savunma yapan avukat Eyüboğlu, bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını belirterek müvekkilinin beraatini istedi.

1 yıl 3 ay

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme ayrıntısını gerkçeli kararda açıklamak üzere, “PKK terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu sabit görerek TMK 7/2 birinci cümlesi uyarınca sanığın 1 yıl hapisle cezalandırılmalarına, suçun yayın yoluyla işlendiği gerekçesiyle aynı maddenin 2. cümlesi gereğince cezanın yarı oranında artırılarak 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına; cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak altıda bir oranında indirim yapılarak 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına...” karar verdi.

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

25. ACM

Mahkeme başkanı: Selami Yılmaz - Üyeler: Beyhan Acar, Yıldız Sezgin - Savcı: Mehmet İlker Durmaz.

Duruşmada hazır bulunan B.D. ve avukatı Sevgi Epçeli Arslan dosyada yetkisizlik kararı verilerek Ankara'ya gönderilmesini talep etti.

Duruşma savcısı ara mütalaasında Ankara ACM'nin yetkili ve görevli olduğunu belirterek dosyanın gönderilmesini istedi.

Yetkisizlik kararı

Mahkeme, yetkisizlik kararı verilmesi taleplerini kabul ederek dosyayı akademisyenin ikamet ettiği şehir olan Ankara'daki nöbetçi ACM'ye gönderdi.

37. ACM

Mahkeme başkanı: Akın Gürlek - Üyeler: Ferhat Gülbağça, Erol Güngör - Savcı: Alaattin Çolak.

1. duruşma

Gizem Sayın yurtdışında olduğu için duruşmaya katılamadı. Avukatı Meriç Eyüboğlu istinabe yoluyla savunmasının alınması için talepte bulundu.

Mahkeme, "bir önceki celsede sanığın Türkiye'ye geleceği tarih göz önüne alınarak yeni duruşma günü verildiği ancak sanık müdafiinin bu duruşmada da müvekkilinin yurtdışında olduğunu beyan etmesi" gerekçesiyle Sayın hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 2 Temmuz'da.

2. duruşma

Yurtdışında olduğu için duruşmaya katılamayan S.U.'nun avukatı Melike Polat Bursalı, savcının ceza istediği esas hakkında mütalaasına karşı savunmasını yaptı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarından örnekler de sunan Polat-Bursalı müvekkilinin beraatini istedi.

1 yıl 3 ay

Mahkeme verilen aranın ardından açıkladığı kararında "terör ötgütü propagandası yapmak" suçunu sabit gördü:

"... suçun işlenme şekli, cezanın alt sınırdan ayrılmamasını gerektirir bir durum olmaması dikkate alınarak 1 yıl hapisle cezalandırılmasına, eylemi basın ve yayın yolu ile gerçekleştirmiş olduğundan yarı oranında arttırım yapılarak 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, duruşmadaki tutum ve davranışları dikkate alınarak altıda bir oranında indirim yapılarak 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına..." 

Kararda "sanığın sabıkasız oluşu, duruşmadaki tutum ve davranışları dikkate alınarak" hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

6 Mart 2019 itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 494 oldu. 102 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 14 akademisyen 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün; 5 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 15 akademisyen 2 yıl 3 ay; 2 akademisyen 2 yıl 6 ay; 2 akademisyene 2 yıl 1 ay; 1 akademisyen 3 yıl olmak üzere davası sonuçlanan toplam 141 akademisyenin tamamı hapis cezasına mahkum oldu. 

HAGB 

Akademisyenlerden 12 kişi verilen mahkumiyet kararlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmedi: 2 kişinin mahkumiyet kararı mahkemenin kanaatiyle ertelendi, 1 kişinin davasında karar açıklanmadı.

2 yılın üstünde kalan mahkumiyet kararlarıyla birlikte bugüne kadar 29 akademisyen dosyası İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstinaf Mahkemesi 29 kişiden 1’inin mahkumiyet kararını onadı.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava TMK 7/2'den sürüyor.

(TP)

* Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) madde 231'e göre, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verildiği takdirde, kişi beş yıl içinde kasten yeni bir suç işlemezse hüküm ortadan kaldırılıyor.

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/206153-2-akademisyene-15-er-ay...