Savcı "Örgüte Yardım"dan Cezalandırma İstedi

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
07.03.2019

25. ACM'de duruşma savcısı iki akademisyenin "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi. Savcı mütalaanın sadece son cümlesini değiştirerek sanıkların savunmalarına göre özelleştirdi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) duruşma savcısı esas hakkında mütalaasını açıklayarak Ömer Faruk Yekdeş'in Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 maddesi 1. ve 2. cümleleri gereğince cezalandırılmasını istedi.

25. ACM'de de duruşma savcısı esas hakkında mütalaasını açıkladı ve akademisyenler Süreyya Topaloğlu ile S.I.'nın Türk Ceza Kanunu (TCK) 314/2, TMK 5/1 ve TCK 220/7 maddeleri kapsamında düzenlenen "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.

Savcı, iki duruşmada da mütalaasının sadece son cümlesini değiştirerek sanıkların savunmalarına göre uyarladı.

25. ACM'de Tolga Tören; 26. ACM'de Demet İslambey'in duruşmalarında yetkisizlik kararı verildi.

Duruşması görülenler

Dört ayrı mahkemede 7 akademisyenin duruşmaları görüldü:

26. ACM: Koç Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Didem Pekün'ün ikinci; ODTÜ'den Arş. Gör. Demet İslambey'in birinci duruşması.

37. ACM: Boğaziçi Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Ömer Faruk Yekdeş'in üçüncü duruşması.

29. ACM: Mersin Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ulaş Bayraktar'ın ikinci duruşması.

25. ACM: Mersin Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Tolga Tören'in birinci, Bilgi Üniversitesi'nden Arş. Gör. Süreyya Topaloğlu'nun dördüncü, Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Dr. S.I.'nın üçüncü duruşmaları.

26. ACM

Mahkeme başkanı: Kemal Selçuk Yalçın - Üyeler: Eda Gerdan, Recep Kurt - Savcı: Hakan Özer.

1. duruşma

Duruşmada hazır bulunan Didem Pekün savunmasını sözlü ve yazılı olarak mahkemeye sundu.

Ardından avukatları derhal beraat, TCK 301. maddesi uyarınca yargılamaya devam edilmesi için Adalet Bakanlığı’ndan izin istenmesi, dosyaların birleştirilmesi, kovuşturmanın genişletilmesi ve TMK 7/2 yönünden Anayasaya aykırılık taleplerinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkında mütalaasını hazırlaması için dosyanın tarafına tevdiini istedi.

Mahkeme, sanık avukatlarının taleplerini “mevcut delil durumunu” dikkate alarak ayrı ayrı reddetti. Esas hakkında mütalaasını hazırlaması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 13 Haziran’a bıraktı.

2. duruşma

Demet İslambey ve avukatının hazır bulunduğu duruşmada savunmaya geçilmeden duruşma savcısı ara mütalaasını açıkladı. Savcı, dosyada yetkisizlik kararı verilerek sanığın imza atma eylemini gerçekleştirdiği Ankara’ya gönderilmesini istedi.

İslambay ve avukatının da mütalaaya katılmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, yetkisizlik kararı vererek dosyanın “görevli ve yetkili” Ankara Nöbetçi ACM’ye gönderilmesine hükmetti.

29. ACM

Mahkeme başkanı: Ümit Kartlı - Üyeler: Özgür Erkan, Erhan Akman - Savcı: Ali Nazmi Dandin.

Ulaş Bayraktar ve avukatı duruşmada hazır bulundu.

TCK 301. maddesi uyarınca yargılamaya devam edilmesi için Adalet Bakanlığı’ndan istenen soruşturma iznine yanıt gelmediği görüldü.

Bayraktar’ın avukatları izin talebine yanıt gelene kadar yargılamanın durması karatı verilmesini talep etti.

Mahkeme, durma talebini reddederek Adalet Bakanlığı’ndan gelecek yazı cevabının beklenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 9 Temmuz’da.

37. ACM

Mahkeme başkanı: Akın Gürlek - Üyeler: Ferhat Gülbağça, Ferhat Şahin - Savcı: Alaattin Çolak.

Ömer Faruk Yekdeş ve avukatı duruşmada hazır bulundu.

Avukat Ruken Gülağacı’nın derhal beraat talebinden sonra mahkeme başkanı duruşma savcısına “Esas hakkında mütalaanızı açıklayacaksınız herhalde savcı bey” dedi.

Mütalaa açıklandı

Savcı, esas hakkında mütalaasında sanığın  TMK 7/2 maddesinin 1. ve 2. cümleleri gereğince cezalandırılmasını istedi.

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Avukat Gülağacı, esasa ilişkin savunma yapmayacağını, taleplerine devam edeceğini söyledi.

Ardından derhal beraat, kovuşturmanın genişletilmesi ve anayasaya aykırılık taleplerinde bulundu. Mahkeme başkanı bu talepleri avukatın mahkemeye sunduğu dilekçede olduğu için zapta yazdırmadı.

Mahkeme, “yargılamaya bir katkı sağlamayacak olması, sanığın sorumluluğunun bildirideki imza nedeniyle olduğu ve bu kapsamda dosyada hazırlık aşamasında sunulan delillerin yeterli olduğu” gerekçeleriyle sanık müdafiinin taleplerini reddetti.

Avukata esasa karşı savunmasını yapmak üzere süre vererek duruşmayı 10 Nisan’a bıraktı.

25. ACM

Mahkeme başkanı: Selami Yılmaz - Üyeler: Beyhan Acar, Yıldız Sezgin - Savcı: Murat Yıldırım.

1. duruşma

Tolga Tören'in katılmadığı duruşmada avukatı Emel Ataktürk hazır bulundu. 

Duruşma savcısı, mahkemenin yetkisizliğine karar verilerek dosyanın iddianameye konu eylemin gerçekleştiği Mersin iline gönderilmesini istedi. 

Heyet, mahkemenin yetkisizliğine karar verilerek dosyanın "görevli ve yetkili" Mersin Nöbetçi ACM'ye gönderilmesine hükmetti.

2. duruşma

Akademisyen Süreyya Topaloğlu savunmasını mahkemeye sundu.

Ardından duruşma savcısı, sanığın "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla cezalandırılmasını istediği esas hakkında mütalaasını açıklayadı. Savcı, mütalaanın son kısmında Topaloğlu'nun savunmasına da atıfta bulundu:

“… silahlı terör örgütüne yardımın ve bu suçun işlendiğinin sabit olduğu ayrıca sanığın savunmasında da belirttiği gibi kimler tarafından bu bildirinin imzalandığını bilmediği birçok üniversiteden hocaların bu bildiriye kağıt üstünde bile olmadan onaylamak suretiyle imzaladığını bildiği ve her ne kadar talimat almadığı yönünde savunmada bulunmuş ise de yine kendi savunmayla da sabit olmak üzere yapılan en pasif eylemin bu şekilde olacağını beyan ettiği anlaşılmakla sanığın üzerine atılı suçları işlediği kanaatiyle sanığın TCK'nın 314/3 yollaması ile yine TCK'nm 220/7 ve 314/2 ve TMK'mıı 5/1, yine TCK 58/9, 63 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi…”

TCK 220/7

Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek olan ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.

TCK 314/2

TCK madde 220/7’ye göre suçlanan kişiye verilecek cezayı kapsayan maddedir. Buna göre, örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

TMK 5/1

Bu maddeye göre, yukarıda tanımlanan suçtan ceza alan kişiye verilen ceza yarıda bir oranında arttırılır.

"Silahların eşitliği ilkesine aykırı"

Avukat meriç Eyüboğlu, kovuşturmanın genişletilmesi talepleri alınmadan mütalaanın verildiğini belirterek "Silahların eşitliği ilkesi açısından taleplerimiz değerlendirildikten sonra mütalaanın açıklanması gerekirdi" dedi. Esasa karşı savunmasını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme, sanık ve müdafiine savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 9 Nisan'a bıraktı. 

3. duruşma

S.I. savunmasını yaptı. Duruşma savcısı "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla sanığın cezalandırılmasını istediği esas hakkında mütalaasını yineledi.

Savunmaya göre mütalaa

Ancak savcı, mütalaasının sonunu Topaloğlu'nun savunmasında yaptığı gibi savunmaya göre tekrar "özelleştirdi":

“… sanığın alınan savunmasında her ne kadar yapılan eylemin silahlı terör örgütüne yardım amaçlı olmadığı yönünde beyanda bulunulmuş ise de yazılı metnin içeriği, o dönem gerçekleşen olaylar ve meslekteki tecrübesi de dikkate alındığında olayları idrak etme biçimi ve yazılı bir metnin yorumlanması açısından savunmasının suçtan kaçmaya yönelik olduğu ve bu kapsamda sanığın suçu işlediğinin sabit olduğu anlaşılmakla…”

Avukat Eyüboğlu önceki duruşmadaki beyanlarını tekrarlayarak süre istedi.

Süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 9 Nisan'a bıraktı.

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

6 Mart 2019 itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 494 oldu. 102 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 14 akademisyen 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün; 5 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 15 akademisyen 2 yıl 3 ay; 2 akademisyen 2 yıl 6 ay; 2 akademisyene 2 yıl 1 ay; 1 akademisyen 3 yıl olmak üzere davası sonuçlanan toplam 141 akademisyenin tamamı hapis cezasına mahkum oldu. 

HAGB 

Akademisyenlerden 12 kişi verilen mahkumiyet kararlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmedi: 2 kişinin mahkumiyet kararı mahkemenin kanaatiyle ertelendi, 1 kişinin davasında karar açıklanmadı.

2 yılın üstünde kalan mahkumiyet kararlarıyla birlikte bugüne kadar 29 akademisyen dosyası İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstinaf Mahkemesi 29 kişiden 1’inin mahkumiyet kararını onadı.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava TMK 7/2'den sürüyor.

(TP)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/206186-savci-orgute-yardim-dan...