11 Akademisyenin Dosyasında Yetkisizlik Kararı

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
19.03.2019

23. ACM'de 9, 25. ACM'de 2 akademisyenin dosyasında yetkisizlik kararı verildi. Galip Deniz Altınay için mütalaasını açıklayan savcı, TMK 7/2'den cezalandırma talep etti.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) 9; 25. ACM'de 2 akademisyen olmak üzere 11 akademisyenin dosyalarında yetkisizlik kararı verildi. Dosyalar akademisyenlerin son görev yaptığı illerdeki nöbetçi ağır ceza mahkemelerine gönderildi.

25. ACM'de Galip Deniz Altınay'ın avukatının yetkisizlik talebi Altınay savunmasını talimat duruşmasında yaptığı için kabul edilmedi. Duruşma savcısı, esas hakkında mütalaasını açıklayarak sanığın Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasını istedi.

Duruşması görülenler

Bugün dört ayrı mahkemede 14 akademisyenin duruşmaları görüldü:

32. ACM: İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı'nın dördüncü duruşması.

27. ACM: Boğaziçi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu'nun dördüncü duruşması.

25. ACM: Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süleyman Kızıl ve Prof. Dr. Zuhal Toker ile Mersin Üniversitesi'nden Uzman Galip Deniz Altınay'ın birinci duruşmaları.

23. ACM: Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Aynur Özuğurlu, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Feride Bilgehan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayşen Uysal, Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Arş. Gör. Sevda Orak Reşitoğlu ile Arş. Gör. İbrahim Tarduş, Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Görkem Akgöz, ODTÜ'den Arş. Gör. Tuna Coşkun, Ankara Üniversitesi'nden Arş. Gör. Aydın Ördek ve Hacettepe Üniversitesi'nden Arş. Gör. Hülya Doğan'ın birinci duruşmaları.

27. ACM

Murat Koyuncu ve avukatı Benan Molu duruşmaya katılamadı.

Mazereti kabul eden mahkeme, duruşmayı 4 Nisan'a bıraktı.

23. ACM

Mahkeme başkanı: Ahmet Uğuz - Üyeler: Dr. Abdullah Ok, Emine Çakır - Savcı. Hakan Gökalp Uçan.

Mahkemede duruşması olan akademisyenlerden sadece Feride Bilgehan, Aynur Özuğurlu ve Ayşen Uysal duruşma salonunda hazır bulundu.

Heyet, bütün duruşmalarda savunmaya geçilmeden önce savcıdan yetkisizliğe ilişkin mütalaasını sordu. Duruşma savcısı, bütün dosyalarda mahkemenin yetkisizliğine karar verilmesini istedi.

Akademisyenlerden Aynur Özuğurlu imzayı İstanbul'da bulunduğu süre içinde imzaladığını belirterek dosyanın İstanbul'da kalmasını istedi. Avukatı Meriç Eyüboğlu da bu yönde talepte bulundu. Diğer dosyalarda savcının yetkisizlik mütalaasıyla ortak görüş bildirildi.

Heyet, 9 dosya için de mahkemenin yetkisizliğine karar vererek dosyaların akademisyenlerin son görev yaptığı illerdeki nöbetçi ağı ceza mahkemelerine gönderilmesine hükmetti.

32. ACM

Mahkeme başkanı: Ömer Günaydın - Üyeler: Habibe Ertuğrul, Ahmet Selçuk Özkan - Savcı: İkram Coşkun.

Duruşmada hazır bulunan Ahmet Atıl Aşıcı savunmasını sözlü ve yazılı olarak mahkemeye sundu.

Ardından avukatları Arif Ali Cangı ve Sennur Baybuğa yargılamaya ilişkin delillerini mahkemeye sunmak için süre istedi.

Mahkeme, süre talebini kabul ederek duruşmayı 12 Haziran'a bıraktı.

25. ACM

Mahkeme başkanı: Selami Yılmaz - Üyeler: Beyhan Acar, Buket Özkoyuncu - Savcı: Mehmet İlker Durmaz. 

2 davada yetkisizlik kararı

Duruşmalarında hazır bulunan Zuhal Toker ve Süleyman Kızıl'ın savunmalarına geçilmeden önce mahkeme yetkisizlik hususunda iddia makamından görüşünü sordu. Duruşma savcısı mahkemenin yetkisizliğine karar verilmesini istedi.

Heyet, Toker ve Kızıl'ın dosyalarında mahkemenin yetkisizliğine karar vererek dosyalarının Diyarbakır Nöbetçi ACM'ye gönderilmesine hükmetti.

Savcı, Altınay'ın cezalandırılmasını istedi

Duruşmada hazır bulunan Galip Deniz Altınay'ın Mersin 9. ACM'deki talimat duruşmasında savunmasını yaptığı görüldü.

Altınay'ın müdafii Tolga Erkoçlar mahkemenin yetkisizliğine karar verilmesi aksi kanaatte ise dosyaların birleştirilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme, yetkisizlik talebini "sanığın savunmasının alınmış olması nedeniyle"; birleştirme talebini ise "bu husuta herhangi bir zorunluluk bulunmadığı" gerekçesiyle reddetti.

Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasını açıklayarak sanığın TMK 7/2 maddesine göre cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Mahkeme, sanık ve müdafiine esasa karşı savunmalarını hazırlamak için süre vererek duruşmayı 4 Nisan'a bıraktı.

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

19 Mart 2019 itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 547 oldu. 111 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 14 akademisyen 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün; 7 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 16 akademisyen 2 yıl 3 ay; 2 akademisyen 2 yıl 6 ay; 2 akademisyene 2 yıl 1 ay; 1 akademisyen 3 yıl olmak üzere davası sonuçlanan toplam 153 akademisyenin tamamı hapis cezasına mahkum oldu. 

HAGB 

Akademisyenlerden 12 kişi verilen mahkumiyet kararlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmedi: 3 kişinin mahkumiyet kararı mahkemenin kanaatiyle ertelendi.

2 yılın üstünde kalan mahkumiyet kararlarıyla birlikte bugüne kadar 28 akademisyen dosyası İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstinaf Mahkemesi 28 kişiden 1’inin mahkumiyet kararını onadı.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava TMK 7/2'den sürüyor.

(TP)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/206583-11-akademisyenin-dosyas...