Dört Akademisyene 15'er Ay; Bir Akademisyene 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
25.03.2019

27. ACM'de 4 akademisyene 1 yıl 3 ay hapis cezası verilerek kararlarda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bir akademisyene ise ertelemesiz 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

Bugün 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) MSGSÜ'den Arş. Gör. Sinem Seçer Sipahi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. M.S., Yalova Üniversitesi'nden Arş. Gör. S.A. ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Ayşegün Soysal ile Dr. Melike Acar'ın karar duruşmaları; 36. ACM'de ise Anadolu Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Hatice Yeşildal ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Zeliha Burcu Acar'ın ikinci duruşmaları görüldü.

27. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti akademisyenler Soysal, Seçer-Sipahi, M.S. ve Acar hakkında Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2'de düzenlenen "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasını sabit görerek 15'er ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Kararlarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.*

Mahkeme, S.A.'ya ise aynı suçlama kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. S.A.'nın zapta yazdırılan kararı diğer cezalardan "kastının ağırlığı" ifadesiyle ayrıldı. Ertelenmeyen mahkumiyet kararı, itiraz yoluyla İstinaf Mahkemesi'ne taşınacak.

27. ACM

Mahkeme başkanı: Tamer Keskin - Üyeler: Ebru Altınel, Simge İncedal - Savcı: Adnan Ok.

Eyüboğlu: İlk kez karar verilecekmiş gibi değerlendirme yapılsın 

Mahkemede duruşmaları görülen akademisyenlerin tamamı ve avukatları Meriç Eyüboğlu hazır bulundu. Eyüboğlu esasa ilişkin savunmasını bütün dosyalar açısından tekrar ederek müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istedi.

Eyüboğlu her duruşmada SEGBİS açılmasını talep etse de mahkeme "kopyala-yapıştır" yaparak bu talebi her defasında reddeti. 

Esasa ilişkin savunmasında mahkemenin geçtiğimiz hafta verdiği kararları hatırlatan Eyüboğlu, "Müvekkilin ilk kez huzurunuzda olduğunu değerlendirerek bu hususta sanki ilk kez karar verilecekmiş gibi inceleme yaparak karar oluşturulmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Savunmasında sokağa çıkma yasakları döneminde Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi birçok kurumun yazdığı raporlara da değindi.

Başkan: Avukatınızın söylediklerine katılıyor musunuz?

Seçer-Sipahi'nin duruşmasında avukatın beyanlarının ardından mahkeme başkanı sanığa, "Avukatınızın söylediklerine katılıyor musunuz? Bu raporlardan haberiniz var mı" diye sordu. Eyüboğlu müdahle ederek "Savunma hakkına müdahale ediyorsunuz. Bu yüzden mi SEGBİS’i açmadınız" dedi.

Başkan ise "Müvekkilinizin savunma hakkını ihlal ediyorsunuz. Yazılı bir savunma hazırlayıp müvekkilinize göstermediniz" diye iddiada bulundu. Eyüboğlu "Benimle ilgili bir sorununuz varsa tutanak tutup şikayetçi olun. Müvekkilimle ilgisi yok bunun" diyerek konuşmayı sonlandırdı.

4 kişiye 1 yıl 3 ay, 1kişiye 2 yıl 6 ay hapis cezası

Mahkeme, Soysal, Acar, Seçer-Sipahi ve M.S. hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası kararı verdi. Kararların tamamında şu ifadelere yer verildi:

"... TMK 7/2 uyarınca suçun işlenme şekli suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önemi, failin güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak 1 yıl; eylemi yayın yoluyla gerçekleştirdiğinden aynı maddenin 2. cümlesi gereğince cezanın yarı oranında artırılarak 1 yıl 6 ay; duruşmadaki iyi hali lehine değerlendirilerek altıda bir oranında indirim yapılarak 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ..."

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Kararlarda "sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamaları, kişilik özellikleri ve duruşmalardaki tutum ve davranışları nazara alındığında bir daha suç işlemeyeceklerine yönelik kanaat oluştuğundan" hükmün açıklanması geri bırakıldı.

1 kişiye 2 yıl 6 ay hapis cezası

Akademisyenlerden S.A. esasa karşı son savunmasında "Barış istemek güzel bir şey" dedi. Avukat Eyüboğlu diğer duruşmalardaki beyanlarını tekrarladı. 

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, 

ayrıntısını gerekçeli kararda açıklamak üzere "... sanığın sabit olan eylemine uyan TMK 7/2 uyarınca suçun işlenme şekli suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önemi, failin güttüğü amaç ve saik, kastının ağırlığı dikkate alınarak 2 yıl; eylemi yayın yoluyla gerçekleştirdiğinden aynı maddenin 2. cümlesi gereğince cezanın yarı oranında artırılarak 3 yıl; cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri değerlendirilerek altıda bir oranında indirim yapılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına" karar verdi.

Erteleme uygulanmayan mahkumiyet kararı sanık ve avukatlarının itirazıyla İstinaf Mahkemesi'ne taşınacak. İstinaf kararı onayacak ya da bozacak.

36. ACM

Mahkeme başkanı: Hakan Özer - Üyeler: Merve Akyüz, Sümeyye Nur Özparlak - Savcı: Hasan Adalı.

İki duruşma ertelendi

Hatice Yeşildal ve Zeliha Burcu Acar mazeret bildirerek duruşmalarına katılamadı.

Mahkeme, sanıkların mazeretlerini kabul edip son savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmaları 11 Haziran'a bıraktı.

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

25 Mart 2019 itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 555 oldu. 117 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 14 akademisyen 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün; 6 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 2 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay 22'şer gün; 16 akademisyen 2 yıl 3 ay; 4 akademisyen 2 yıl 6 ay; 2 akademisyene 2 yıl 1 ay; 1 akademisyen 3 yıl olmak üzere davası sonuçlanan toplam 162 akademisyenin tamamı hapis cezasına mahkum oldu. 

HAGB 

Akademisyenlerden 12 kişi verilen mahkumiyet kararlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmedi: 3 kişinin mahkumiyet kararı mahkemenin kanaatiyle ertelendi.

2 yılın üstünde kalan mahkumiyet kararlarıyla birlikte bugüne kadar 30 akademisyen dosyası İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstinaf Mahkemesi 30 kişiden 1’inin mahkumiyet kararını onadı.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava TMK 7/2'den sürüyor.

(TP)

* Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) madde 231'e göre, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verildiği takdirde, kişi beş yıl içinde kasten yeni bir suç işlemezse hüküm ortadan kaldırılıyor.

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/206757-4-akademisyene-15-er-ay...