Ankara Üniversitesi Akademik Kurul Kararı

Tarih: 
09.02.2016

A.Ü. İletişim Fakültesi Akademik Kurulu 01 Şubat 2016 tarihinde, toplantı esas ve usullerine uygun biçimde toplanmış, Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği’nin 7. Maddesine dayanarak aşağıdaki metnin duyurulmasını kararlaştırmıştır:

Üniversitelerin varlık koşulu ve yegâne güvencesi düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Bu hakkın güvence altına alınmadığı üniversitelerde bilimsel üretimin evrensel ölçütlere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve nitelikli akademik çalışmaların ortaya konması imkânsızlaşır.

 Üniversiteler kamu yararını, ancak akademisyenlerin ve öğrencilerin şiddet çağrısı içermeyen fikirlerini hiçbir tehdit ve baskı hissetmeksizin ifade edebildikleri oranda gerçekleştirebilirler.

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlere yönelik bir süredir devam eden adli ve idari soruşturmalar, keyfi işten çıkarmalar ve bazı medya kuruluşları tarafından yürütülen karalamalar bilim insanlarının düşünce ve kanaatlerini özgür bir biçimde ifade etmesinin önüne set çekmektedir. Bu açıdan bu çok yönlü saldırıyı genel olarak bilime ve üniversitelere yapılmış sayıyoruz.

 Yıllardır basın etiği ve hak ihlalleri üzerine derslerin verildiği, araştırmaların yapıldığı bir Fakülte olarak, meslektaşlarımıza yönelik bazı medya kuruluşları tarafından açıkça tehdit içeren ve hedef gösteren yayınların ülkemiz basın tarihinde hak ettiği yeri alacağına olan inancımızı belirterek; basın organlarının akademisyenlerin kişilik haklarına yönelik ihlallerinin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.