İki Akademisyene 15'er Ay; Bir Akademisyene 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
27.03.2019

Feyza Akınerdem ve Neş'e Bilgin'e 1 yıl 3 ay hapis cezası veren 27. ACM heyeti, son sözünde "Barış talebi yargılanamaz" diyen Ali Kerem Saysel'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) F.A. ve Neş'e Bilgin'in duruşmalarında kararını açıklayan mahkeme, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2'de düzenlenen "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasını sabit görerek 15'er ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Kararlarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Aynı mahkemede akademisyen Ali Kerem Saysel'e ise aynı suçlama kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Saysel'in zapta yazdırılan kararı diğer cezalardan "kastının ağırlığı" ifadesiyle ayrıldı. Ertelenmeyen mahkumiyet kararı, itiraz yoluyla İstinaf Mahkemesi'ne taşınacak. 

25. ACM'de ve 13. ACM'deki iki duruşmada mahkemelerin yetkisizliğine karar verilerek dosyalar akademisyenlerin görev yaptığı illere gönderildi.

37. ACM'de Ahu Ersözlü için esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın TMK 7/2 maddesinin 1. ve 2. cümlesi gereğince cezalandırılmasını istedi. 

Duruşması görülenler

Bugün beş ayrı mahkemede 11 akademisyenin duruşmaları görüldü:

27. ACM: Boğaziçi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Noemi Levy Aksu, Prof. Dr. Neş'e Bilgin ve Prof. Dr. Ali Kerem Saysel'in dördüncü; Dr. F.A.'nın ise üçüncü duruşmaları görüldü.

36. ACM: Nişantaşı Üniversitesi'nden Yrd Doç. Dr. Dilşa Deniz'in dördüncü; Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abbas Vali ile Berlin Fei Universitat'tan Bahar Fırat'ın üçüncü duruşmaları.

37. ACM: Munzur Üniversitesi'nden Öğr. Üyesi H.K.'nin ikinci; Boğaziçi Üniversitesi'nden Okutman Ahu Ersözlü'nün üçüncü duruşmaları.

25. ACM: ODTÜ'den Prof. Dr. Ayşe Karasu'nun birinci duruşması.

13. ACM: Düzce Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Latife Akyüz'ün birinci duruşması.

13. ACM

Heyetin duruşma öncesinde dosyada mahkemenin yetkisizliğine karar vererek dosyayı Latife Akyüz'ün son görev yaptığı yer olan Düzce'deki Nöbetçi ACM'ye gönderdiği görüldü.

25. ACM

Ayşe Karasu ve avukatı duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı, mahkemenin yetkisizliğine karar verilmesini istedi. Heyet, mahkemenin yetkisizliğine karar vererek dosyayı "görevli ve yetkili" Ankara Nöbetçi ACM'ye gönderdi.

37. ACM

Mahkeme başkanı: Akın Gürlek - Üyeler: Ferhat Gülbağça, Erol Güngör - Savcı: Alaattin Çolak.

1. duruşma

H.K.'nin mazeretini avukatı Meriç Eyüboğlu mahkemeye sundu.

Sanığın mazeretini kabul eden heyet, duruşmayı 3 Temmuz'a bıraktı.

2. duruşma

Ahu Ersözlü ve avukatı Meriç Eyüboğlu duruşmada hazır bulundu. Avukat Eyüboğlu kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerine ek olarak TMK 7/2 yönünden Anayasa'ya aykırılık talebinde bulundu.

Mahkeme, istenilen belgelerin getirtilmesi talebini "yargılamaya br katkı sağlamayacağı", Anayasa'ya aykırılık talebini ise "somut norm denetimine konu olan iddiaların ciddiliği konusunda kanaat oluşmadığı" gerekçesiyle reddetti.

Duruşma savcısı, esas hakkında mütalaasını açıklayarak sanığın TMK 7/2 maddesinin 1. ve 2. cümleleri gereğince cezalandırılmasını istedi.

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Sanık ve müdafiine esasa karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek duruşma 3 Temmuz'a bıraktı.

36. ACM

Mahkeme başkanı: Hakan Özer - Üyeler: Onur Engin Deniz, Merve Akyüz - Savcı: Hasan Adalı.

1. duruşma

Bahar Fırat'ın savunmasının alınması için Almanya yetkili makamlarıyla başlatılan istinabe işlemlerinin devam ettiği görüldü.

Mahkeme, sanığın savunmasının alınması için istinabe işlemlerinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 16 Temmuz'a bıraktı.

2. duruşma

Dilşa Deniz için bir önceki duruşmada hem istinabe kararı verilmiş hem de yakalama emri çıkarılmıştı. Duruşma savcısı, istinabe işlemlerinin beklenmeini talep ederek yakalama emri hususunda takdiri mahkemeye bıraktı.

Mahkeme, yakalama emrinin devamıyla birlikte istinabe işlemlerinin sonuçlanmasının beklenmesine karar vererek duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.

3. duruşma

Abbas Vali ve avukatı Meriç Eyüboğlu duruşmada hazır bunlundu. Eyüboğlu mahkemeye sunduğu yazılı dilekçede TMK 7/2 maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savunarak bu maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılmasını istedi.

Mahkeme, talebin "ciddi görülmediğinden" reddine karar verdi. Vali'nin nüfus ve sabıka kaydının beklenmesi için duruşmayı 18 Temmuz'a bıraktı.

27. ACM

Mahkeme başkanı: Tamer Keskin - Üyeler: Ebru Altun Ergül, Simge İncedal - Savcı: Adnan Ok.

1. duruşma

F.A. vareste tutulduğu için duruşmaya katılmadı. Avukatı Benan Molu esasa ilişkin yazılı olarak sunduğu savunmasını tekrar ederek müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın TMK 7/2 maddesi gereğince 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. 

Kararda "sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, kişilik özellikleri ve duruşmalardaki tutum ve davranışları nazara alındığında bir daha suç işlemeyeceğine yönelik kanaat oluştuğundan" hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"... TMK 7/2 uyarınca suçun işlenme şekli suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önemi, failin güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak 1 yıl; eylemi yayın yoluyla gerçekleştirdiğinden aynı maddenin 2. cümlesi gereğince cezanın yarı oranında artırılarak 1 yıl 6 ay; duruşmadaki iyi hali lehine değerlendirilerek altıda bir oranında indirim yapılarak 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ..." 

2. duruşma

Neş'e Bilgin ve avukatı İnayet Aksu'nun esasa ilişkin savunmalarının ardından mahkeme, F.A.’nın davasındaki gerekçelerle hükmünü tekrar etti.

Hükmün açıklanmasını geri bırakarak sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

3. duruşma

Noemi Levy Aksu yurtdışında olduğu için duruşmaya katılamadı. Avukatı İnayet Aksu bir sonraki celsede müvekkilini hazır edeceğini söyledi.

Mahkeme, sanık müdafiine süre vererek duruşmayı 13 Haziran'a bıraktı.

4. duruşma

Ali Kerem Saysel esasa ilişkin beyanında, "Esas hakkında mütalaa benim savunmama cevap vermiyor ve hakkımda delil sunmuyor. Ancak bu koşullar altında TMK 7/2'ye göre cezalandırılmam isteniyor. Burada bir anlamda yargılanan ifade özgürlüğüdür. Verilecek cezaya adaletin tesisi için benim ikna olmam gerekir ancak ikna olamıyorum" dedi ve beraatini istedi.

Saysel: Barış talebi yargılanamaz

Avukatı Aksu'nun savunmasının ardından son sözü sorulan Saysel, "İfade özgürlüğünün barış talebiyle kullanılması yargılanamaz, barış talebi yargılanamaz" diye konuştu.

Mahkeme ayrıntısını gerekçeli kararda açıklamak üzere "... sanığın sabit olan eylemine uyan TMK 7/2 uyarınca suçun işlenme şekli suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önemi, failin güttüğü amaç ve saik, kastının ağırlığı dikkate alınarak 2 yıl; eylemi yayın yoluyla gerçekleştirdiğinden aynı maddenin 2. cümlesi gereğince cezanın yarı oranında artırılarak 3 yıl; cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri değerlendirilerek altıda bir oranında indirim yapılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına" karar verdi.

Erteleme uygulanmayan mahkumiyet kararı sanık ve avukatlarının itirazıyla İstinaf Mahkemesi'ne taşınacak. İstinaf kararı onayacak ya da bozacak

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

27 Mart 2019 itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 562 oldu. 121 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 14 akademisyen 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün; 6 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 2 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay 22'şer gün; 16 akademisyen 2 yıl 3 ay; 5 akademisyen 2 yıl 6 ay; 3 akademisyene 2 yıl 1 ay; 1 akademisyen 3 yıl olmak üzere davası sonuçlanan toplam 168 akademisyenin tamamı hapis cezasına mahkum oldu. 

HAGB 

Akademisyenlerden 12 kişi verilen mahkumiyet kararlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmedi: 3 kişinin mahkumiyet kararı mahkemenin kanaatiyle ertelendi.

2 yılın üstünde kalan mahkumiyet kararlarıyla birlikte bugüne kadar 31 akademisyen dosyası İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstinaf Mahkemesi 31 kişiden 1’inin mahkumiyet kararını onadı.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava TMK 7/2'den sürüyor.

(TP)

* Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) madde 231'e göre, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verildiği takdirde, kişi beş yıl içinde kasten yeni bir suç işlemezse hüküm ortadan kaldırılıyor.

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/206809-2-akademisyene-15-er-ay...