İki Akademisyene Toplam 3 yıl 4 Ay Hapis Cezası

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
02.05.2019

14. ACM'de duruşması görülen akademisyene "örgüt propagandası" suçlamasıyla ertelemeli 15 ay; 25. ACM'de duruşması görülen akademisyene "örgüte yardım" suçlamasıyla ertelemesiz 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) duruşması görülen S.I. "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üye hakimlerden biri karara muhalefet şerhi düşerek "sanığın TMK 7/2'ye göre cezalandırılmasını düşündüğümden karara muhalifim" dedi.

Verilen ceza 2 yılın üstünde olduğu için hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) hükümleri uygulanmadı. Ertelenmeyen mahkumiyet kararıyla ilgili son hükmü istinaf mahkemesi verecek. Mahkeme hapis cezası kararını onaylayacak ya da bozacak.

14. ACM'de duruşması görülen Z.Y.'ye ise "örgüt propagandası" suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı.* 

Duruşması görülenler

Bugün altı ayrı mahkemede duruşmalar görüldü:

37. ACM: MSGSÜ'den Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan ve Şehir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mesut Yeğen'in dördüncü duruşmaları.

36. ACM: Boğaziçi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Günizi Kartal ve İ.S.'nin dördüncü; Ankara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tezcan Durna'nın ikinci duruşmaları.

25. ACM: Sabancı Üniversitesi'nden S.I.'nın beşinci duruşması.

26. ACM: Ege Üniversitesi'nden Doç. Dr. Aslı Davas'ın ikinci duruşması. 

14. ACM: Boğaziçi Üniversitesi'nden Z.Y.'nin beşinci duruşması.

29. ACM: Bilgi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Meltem Yılmaz Şener'in üçüncü duruşması.

29. ACM

Mahkeme başkanı: Ümit Kartlı - Üyeler: Özgür Erkan, İlayda Karaoğlu - Savcı: Kamil Ertuğrul.

Meltem Yılmaz Şener yurtdışında olduğu için duruşmaya katılamadı. Türk Ceza Kanunu (TCK) 301. maddesi kapsamında yargılamaya devam edilmesi için Adalet Bakanlığı'ndan istenen soruşturma izninin dosyaya girdiği görüldü.

TCK 301

Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Avukatı Ali Deniz Ceylan, celse arasında geldiği takdirde savunmasının alınması için müvekkilini hazır edeceğini ancak gelmeme ihtimaline karşı istinabeyle ifadesinin alınmasını talep etti.

Mahkeme, sanığın savunmasının alınması için istinabe işlemlerinin başlatılmasına karar vererek duruşmayı 1 Ekim’e bıraktı.

26. ACM

Mahkeme başkanı: Eda Gerdan - Üyeler: Recep Kurt, Mehmet Akif Ayaz - Savcı: Hakan Özer.

Aslı Davas yurtdışında olduğu için duruşmaya katılamadı. Avukatı Kürşat Bafra daha önce yetkisizlik itirazında bulunduklarını ancak mahkemenin bu talebi reddettiğini, itiraz yoluyla 27. ACM’ye gittiklerini fakat kendilerine karara ilişkin bir bilgi ulaşmadığını söyledi. Bafra, yetkisizlik talebini yineledi.

Duruşma savcısı ise “şartların oluşmadığını” savunarak talebin reddini istedi.

Yetkisizlik kararı

Heyet, ilk duruşmada aldığı ara kararını bozarak mahkemenin yetkisizliğine ve dosyanın İzmir Nöbetçi ACM’ye gönderilmesine karar verdi.

37. ACM

Mahkeme başkanı: Akın Gürlek - Üyeler: Ferhat Gülbağça, Erol Güngör - Savcı: Mehmet Yeşilkaya.

1. ve 2. duruşmalar

Mesut Yeğen ve Murat Cemal Yalçıntan duruşmalarında hazır bulundu.

Sanıkların avukatının sağlık sorunları nedeniyle mazeret sunduğu görüldü.

Mahkeme, sanıklar müdafinin mazeretini kabul ederek son savunmasını hazırlaması için bir sonraki duruşmaya kadar süre verdi.

Davaların ikisi de 4 Temmuz’da devam edecek.

36. ACM

Mahkeme başkanı: Hakan Özer - Üyeler: Merve Akyüz, Sümeyye Nur Özparlak - Savcı: Hasan Adalı.

1. ve 2. duruşmalar

Günizi Kartal ve İ.S. duruşmalarına katılmadı. Sanıkların avukatları da mazeret bildirdi.

Mahkeme her iki duruşmayı da 18 Temmuz’a bıraktı.

3. duruşma

Tezcan Durna duruşmada hazır bulundu. Savunmasına geçilmeden önce avukatı Ceren Şimşek söz alarak Türk Ceza Kanunu (TCK) 301. maddesinden yargılamaya devam edilmesi için Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alınması ve bu süreçte yargılamanın durması talebinde bulundu.

Mahkeme, “dosya kapsamı ve mevcut delil durumunu göz önüne alarak” talebin reddine karar verdi.

Ardından savunmasını yapan Durna, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın TMK 7/2 maddesinde düzenlenen “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Avukat Şimşek müvekkilinin duruşmalardan vareste tutulması ve esasa karşı savunmasını sunmak için süre taleplerinde bulundu.

Mahkeme vareste ve süre taleplerini kabul ederek duruşmayı 30 Mayıs’a bıraktı.

25. ACM

Mahkeme başkanı: Selami Yılmaz - Üyeler: Beyhan Acar, Buket Özkoyuncu - Savcı: Gündoğan Mermutluoğlu.

25. ACM'de S.I. duruşmada hazır bulundu. Ancak avukatının sağlık mazereti olduğunu belirterek mahkemenin ileri bir tarihe atılmasını istedi. 

Mahkeme, "bir önceki duruşmada savunma için süre verildiği ancak sanık müdafinin yazılı savunma yapabilecekken yapmadığı, daha önceki duruşmalarda yargılamayı uzatmaya yönelk taleplerinin bulunduğu, daha önce de mazeret dilekçesi sunduğu" gerekçeleriyle "yargılamanın hızlı ve adil olarak sonuçlandırılması dikkate alınarak" sanık müdafinin mazeretini reddederek yargılamaya devam etti.

Duruşma savcısı, ceza istediği mütalaasını tekrarladı. Mütalaaya karşı savunmaları sorulan S.I. hukuki savunmasını avukatının yapmasını talep ederek adil yargılanma hakkının engellendiğini söyledi. Mazeretin tekrar değerlendirilmesini ve beraatine karar verilmesini talep etti.

2 yıl 1 ay

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "bildiriye imza atmak şeklindeki eylemin örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme şeklinde sübuta erdiği anlaşılmakla, sanığın eylemine uyan TCK'nın 314/3 ve 220/7 maddesinin 1. cümlesi delaletiyle suçun işleniş biçimi dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaştırmayı gerektirecek bir unsur bulunmaması nedeniyle TCK'nın 314/2 maddesi gereğince takdiren alt sınırdan ceza tayini ile sanığın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına; sanığın eylemi bilerek ve isteyerek örgüte yardım şeklinde olduğundan TCK'nın 220/7 maddesi 2. cümlesi gereğince yardımın niteliği de dikkate alınarak cezasından takdiren en üst sınırdan 2/3 oranında indirim yapılarak sanığın 1 Yıl 8 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına; sanığın eyleminin 3713 Sayılı Kanunun 3. maddesinde sayılan terör suçu olduğu anlaşılmakla 3713 Sayılı Kanunun 5/1 maddesi gereğince cezasında yarı oranında artırım yapılarak sanığın 1 Yıl 18 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına; sanığın duruşmada gözlenen tutum ve davranışları lehine değerlendirilerek cezasından TCK'nın 62 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılmasına ve sanığın 1 Yıl 13 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına" karar verdi.

TCK 220/7

Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek olan ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.

TCK 314/2

TCK madde 220/7’ye göre suçlanan kişiye verilecek cezayı kapsayan maddedir. Buna göre, örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

TMK 5/1

Bu maddeye göre, yukarıda tanımlanan suçtan ceza alan kişiye verilen ceza yarıda bir oranında arttırılır.

Ertelenmeyen mahkumiyet kararı sanık ve avukatlarının itirazı yoluyla İstinaf Mahkemesi'ne taşınacak.

Muhalefet şerhi

Mahkemenin oy çokluğuyla verdiği karara, üye hakimlerden Buket Özkoyuncu şu ifadelerle muhalefet şerhi düştü:

"Sanığın eyleminin PKK/KCK terör örgütü propagandası yapma suçunu oluşturduğu ve 3713 sayılı yasanın 7/2 maddesi gereğince cezalandırılması gerektiği kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun görüşüne muhalifim."

14. ACM

Mahkeme başkanı: Murat Özer - Üyeler: Mücteba Akkaya, Abdullah Şükrü Arslan - Savcı: Ercan Gümüş.

Z.Y. ve avukatı Ebru Demiralp duruşmada hazır bulundu. Esasa karşı savunma yapan Demiralp müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

1 yıl 3 ay

Mahkeme, TMK 7/2 maddesinde düzenlenen "örgüt propagandası yapmak" suçlamasını sabit görerek sanığın 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Kararda "sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, suçtan hasıl olan kamusal veya bireysel bir zararın bulunmaması, kişiliği, duruşmadaki tutum ve davranışları nedeniyle bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğundan" hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

2 Mayıs 2019 itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 610 oldu. 134 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 18 akademisyen 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün; 8 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 2 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay 22'şer gün; 17 akademisyen 2 yıl 3 ay; 6 akademisyen 2 yıl 6 ay; 4 akademisyene 2 yıl 1 ay; 1 akademisyen 3 yıl olmak üzere davası sonuçlanan toplam 190 akademisyenin tamamı hapis cezasına mahkum oldu. 

34 kişinin cezası ertelenmedi

190 kişi içerisinden 28 kişinin hapis cezası 2 yılın üstünde kaldığı için (CMK md. 286), 6 kişi ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediği için toplamda 34 kişinin mahkumiyet kararı ertelenmedi. İtiraz yoluyla İstinaf Mahkemesi’ne giden mahkumiyet kararlarından Prof. Dr. Füsun Üstel'in hapis cezası kararı onandı.

Cezası ertelenmeyen akademisyenlerin isimleri şöyle:

Ayşe Erzan, Özdemir Aktan, Nesrin Sungur Çakmak, Füsun Üstel, Büşra Ersanlı, Lütfiye Bozdağ, Şebnem Korur Fincancı, Özgür Müftüoğlu, Yonca Demir, Gençay Gürsoy, M.A., Alper Akyüz, Ahmet Bekmen, Nihan Aksakallı, Hülya Kirmanoğlu, İsmet Akça, Haydar Durak, İlkay Özkuralpli, Öznur Yaşar Diner, Remzi Orkun Güner, Esra Kaliber, Eda Aslı Şeran, Aysuda Kölemen, İlkay Yılmaz, Zeynep Tül Süalp, L.N., S.A., Gevher Gökçe, Çare Olgun Çalışkan, Nevin Zeynep Yelçe, Ali Kerem Saysel, Koray Çalışkan, S.I. Süreyya Topaloğlu.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava TMK 7/2'den sürüyor.

(TP)

* Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) madde 231'e göre, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verildiği takdirde, kişi beş yıl içinde kasten yeni bir suç işlemezse hüküm ortadan kaldırılıyor.

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/208083-iki-akademisyene-toplam...