Prof. Dr. Kaboğlu: Anayasa Mahkemesi Kararlarına İdare Uymak Zorundadır

Yazar / Referans: 
Ruken Tuncel, Bianet
Tarih: 
30.07.2019

Barış akademisyenleriyle ilgili "hak ihlali" kararının ardından bazı üniversiteler tarafından Anayasa Mahkemesi hedef alınarak başlatılan imza kampanyalarına hukukçular tepki tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza atan 10 akademisyenin bireysel başvurusunda Cuma günü (26 Temmuz) “hak ihlali” kararı verdi.

Hafta sonu ise kimi üniversitelerde Anayasa Mahkemesi’nin bu kararına tepki olarak imza metinleri hazırlandığı ortaya çıktı. 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi’ndeki akademik personele gönderildiği belirtilen metinde Anayasa Mahkemesi'nin kararına tepki gösterildi.

Metinde, “Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz” denildi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ise internet sitesinde yayımladığı açıklamada ise "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi eleştirildi..

Üniversitelerdeki bu girişimleri anayasa hukukçularıyla konuştuk.

Kaboğlu: AYM kararları gerçek ve tüzel kişileri bağlar 

CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, bianet'e yaptığı açıklamada ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Anayasa maddelerini hatırlattı. Prof. Dr. Kaboğlu, şunları söyledi: "Anayasa Madde 138, ‘AYM kararına herkesin saygı göstermek zorunda olduğunu’ söyler. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar’ (Any., md.153/son). Anayasa Mahkemesi kararına karşı kampanya başlatan rektörler, Anayasa ihlal suçunu işliyor."

Anayasa Madde 138: (...) Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

Anayasa Madde 153: (...) Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.

“İmza kampanyası bana komik geliyor”

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olgun Akbulut: “Bu imza kampanyası bana komik geliyor. AYM kararına karşı rektörlük harekete geçer mi? Buna bir anlam yükleyemiyorum. Kendileriyle baş başa bırakıyorum."

"AYM'nin kararını olumlu buluyorum"

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Bertan Tokuzlu: “AYM kararı eleştirilmez değil, eleştirilebilir. Eleştirileri ortaya koyabilirler, fakat bunu anayasa hukuku boyutuyla gerekçelerini ortaya koyarak, akademik eleştiri sınırları çerçevesinde yapmaları gerekir.

“Eğer AYM’nin kararının tartışılması gerektiğini düşünüyorlarsa bir seminer düzenlenir. Söz söylemek isteyenler objektif şekilde bu kararın etkilerini tartışır.

“Bir akademisyen ve Anayasa hukukçusu olarak AYM’nin kararını olumlu buluyorum. Akademisyenlerin açıklamalarının cezalandırılmaması gerektiğini düşünüyorum.”

“İmzayı özgür iradeleriyle mi, atacaklar?”

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem: 

“AYM kararı zaten verdi. AYM’nin kararlarını diğer mahkemelerin uygulaması gerekiyor.

“Bu tür sivil inisiyatifler kendi iradeleriyle bir araya gelerek fikir beyan ettiklerinde bir anlam ifade eder. Sivil inisiyatiflerin, bir araya gelerek fikir beyan etmesi de en temel insan hakkıdır. Zaten AYM de bu şekilde karar verdi.

“Fakat rektörlükler tarafından akademisyenlere gönderilen imza metnine akademisyenlerin kendi özgür iradeleriyle imza atıp atmayacağı soru işareti barındırıyor.

(RT)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/211007-prof-dr-kaboglu-anayasa...