Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği: AYM Kararının İki Sonucu Var

Yazar / Referans: 
Mülkiye Haber
Tarih: 
07.08.2019

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği, Anayasa Mahkemesi’nin Barış Akademisyenleriyle ilgili verdiği ihlal kararının iki sonuç doğurduğunu açıkladı. AYM’nin söz konusu kararı gereği devam etmekte olan davaların beraat ile sonuçlanması, ceza alan akademisyenler hakkındaki hükümlerin bozulması ve henüz dava açılmamış olan akademisyenler hakkında hiçbir dava açılmaması gerektiğini açıklayan Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği, ikinci sonucun ise Barış Akademisyenleri tüm özlük haklarıyla birlikte görevlerine derhal iade edilmesi olduğunu duyurdu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Anayasa Mahkemesi’nin “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlerle ilgili kararı hakkında açıklamamız:

Aralarında 8 Mayıs-22 Temmuz 2019 tarihleri arasında Eskişehir Cezaevi’nde 76 gün hapis yatmış olan Prof. Dr. Füsun Üstel’in de bulunduğu 11 akademisyen, 11 Ocak 2016 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan Barış Bildirisi’ni imzaladıkları için kendilerine verilen cezaların hak ihlali oluşturduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuşlardır. AYM bu başvuruları birleştirmiş ve 26 Temmuz 2019 tarihinde söz konusu cezaların hak ihlali kapsamına girdiğine karar vermiştir. Tüm kurum, kuruluş ile tüzel/gerçek kişiler için bağlayıcı olan bu kararın iki önemli sonucu bulunmaktadır.

İlk sonuç, Barış Akademisyenlerinin 7 Aralık 2017 tarihinden bu yana ağır ceza mahkemelerinde görülen ceza davalarıyla ilgilidir. Bugüne dek bu nedenle 604 imzacı akademisyene dava açılmış, bunlardan 204’ü çeşitli cezalara çarptırılmıştır. AYM’nin söz konusu kararı gereği devam etmekte olan davaların beraat ile sonuçlanması, ceza alan akademisyenler hakkındaki hükümlerin bozulması ve henüz dava açılmamış olan akademisyenler hakkında hiçbir dava açılmaması gerekmektedir.

AYM kararının bir diğer sonucu, idari soruşturmalarla ve idari bir tasarruf olan KHK’larla üniversitelerinden ihraç edilen Barış Akademisyenleriyle ilgilidir. AYM kararları her türlü idari tasarruf/karar ile mevcut yasaların üzerindedir ve bağlayıcıdır. Dolayısıyla söz konusu Barış Akademisyenleri tüm özlük haklarıyla birlikte görevlerine derhal iade edilmeli ve üniversitelerine geri dönmelidirler. Bu hakların iadesi edilmesi, sadece Barış Akademisyenlerinin bugüne kadar maruz kaldığı hak ihlallerinin son bulması değil, aynı zamanda ülkemizde ağır yaralar almış olan hukukun üstünlüğünün tekrar inşa edilmeye başlanması anlamına gelecektir.

AYM’nin 25 Temmuz 2019 tarihli Barış Akademisyenlerine yönelik kararının hayata geçirilip geçirilmediğinin yakından takipçisi olacağımızı bu vesileyle kamuoyuna duyururuz.

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu”

Kaynak: http://mulkiyehaber.net/orta-dogu-ogretim-elemanlari-dernegi-aym-kararin...