Dr. Selçuk Mızraklı’nın Tutuklanması Kabul Edilemez

Yazar / Referans: 
İstanbul Tabip Odası
Tarih: 
23.10.2019

31 Mart’ta halkın büyük çoğunluğunun (% 64) oyunu alarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen meslektaşımız Dr. Selçuk Mızraklı 19 Ağustos günü AKP’li İçişleri Bakanı tarafından görevden alınmıştı, 22 Ekim günü tutuklandı.
 

Biliyoruz ve tanıyoruz:

Selçuk Mızraklı otuz bir yıllık hekim, yirmi üç yıllık genel cerrah ve Diyarbakır Tabip Odası’nın eski Başkanı’dır.

Selçuk Mızraklı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş Eş Başkanıdır.

Selçuk Mızraklı barışın, demokrasinin, kardeşliğin temsilcisidir.
 

Görüyoruz ve tanığıyız:

Dr. Selçuk Mızraklı’nın tutuklanması seçme ve seçilme hakkına yönelik bir saygısızlıktır.

Dr. Selçuk Mızraklı’nın tutuklanması sadece Diyarbakır halkının değil, hepimizin iradesine yönelik bir hürmetsizliktir.

Dr. Selçuk Mızraklı’nın tutuklanması bütün topluma korku salmayı, bütün muhalefeti yıldırmayı, susturmayı, sindirmeyi, hedefleyen bir hukuksuzluktur.
 

İnanıyoruz ve ısrarla tekrarlıyoruz: 

Bu karanlıktan hep birlikte çıkacağız!

 

İSTANBUL TABİP ODASI

YÖNETİM KURULU

Kaynak: https://www.istabip.org.tr/5357-dr-selcuk-mizrakli-nin-tutuklanmasi-kabu...