Açılış Dersi: Levent Köker - İkili Devlet ve İstina Hali Bağlamında Barış ve Demokrasi