ÖYP'lileri Geri Çağıran Uygulamaya İki Yürütmeyi Durdurma Kararı

Yazar / Referans: 
Beyza Kural - BİA Haber Merkezi
Tarih: 
15.04.2016

ÖYP'li araştırma görevlilerinin kadrolarının olduğu üniversitelere çağrılmasına dair uygulamaya iki mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi. ÖYP'li araştırma görevlileri derslere devam ederken geri çağrılmıştı.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamındaki araştırma görevlilerinin kadrolarının olduğu üniversitelere çağrılmasına dair iki davada yürütmeyi durdurma kararı geldi.

Mahkeme kararlarının gerekçelerinde "işlemin uygulanması halinde verilecek kararın etkisinin tüketileceği", "telafisi güç zarar doğurabileceği" vurguları yer aldı.

Eğitim Sen’in konuyla ilgili açtığı dava sürüyor.

YÖK’ten değişiklik

ÖYP, lisansüstü eğitim verme imkanına sahip olan yükseköğretim kurumlarının, araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırarak, öğretim üyesi yetiştirilmesini sağlamayı amaçlayan bir program.

ÖYP’li araştırma görevlileri, lisansüstü öğrenimlerini görürken kadroları başka bir üniversitede bulunuyor. Eğitimleri tamamlandıktan sonra lisansüstü öğrenim süresi kadar kadrolarının olduğu üniversitede zorunlu hizmet yapma yükümlülükleri var.

Yükseköğretim Kurulu, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların Yabancı Dil Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim başlıklı 11. Maddesinin 3. Fıkrasında değişiklik yaptı. 9 Şubat’ta YÖK sitesinde yayınlanan değişiklik, derslerini tamamlayan ÖYP’li araştırma görevlilerinin geri çağrılmasına dairdi.

“ Derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri kadrolarının bulunduğu üniversitelerin teklifleri ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönerler. Bu araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim çalışmalarının gerektirdiği durumlarda kısa süreli olmak kaydıyla izin verilir.”

Eğitim Sen: Araştırma görevlilerini mağdur eder

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), bu değişikliğin ÖYP’li araştırma görevlilerini mağdur edeceğini belirtti.

Sendika, değişikliğin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzalayan akademisyenlere dönük yaptırım ve siyasi bir karar olduğunu söyledi.

İtiraz gerekçelerinden bazıları şöyle:

* ÖYP’nin amacı öğretim üyesi yetiştirmek, YÖK’ün kararı ÖYP’yi “araştırma görevlisi” yetiştirme programına dönüştürüyor.

* ÖYP’li araştırma görevlileri lisansüstü öğrenimleri bitene dek bu öğrenimi gördükleri ilde kalacak şekilde hayatlarını planladı. Karar, öngörülebilirlik ilkesine aykırı.

* Tez yazma süreci de akademik öğrenme sürecinin bir parçası. Tez yazma süreçlerinde birçok araştırma görevlisi, ders takibi yapmak ya da danışmanıyla düzenli ilişki kurabilmeye ihtiyaç duyar.

Sendika, değişikliğe dair 19 Şubat’ta yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Dava sürüyor.

Mahkemelerden yürütmeyi durdurma kararları

YÖK değişikliğinin ardından birçok ÖYP’li araştırma görevlisine kadrolarının olduğu üniversitelere geri iade kararı geldi. İhtiyaç olduğuna dair çağrı gelmiş olsa da bu üniversitelerde ilgili bölümler yoktu. Süreç akademik birimlerin görüşü alınmaksızın ilerledi. 

Dersleri devam eden ÖYP’li iki araştırma görevlisinin açtığı davalarda ara karar çıktı.

Ankara 3. idare Mahkemesi ve İstanbul 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

Avukat Ceren Şimşek, derslere devam etmenin kararda etkili olduğunu belirtti. Benzer durumdaki araştırma görevlilerinin de dava açması gerekiyor. Şimşek, mevcut mahkemelerdeki kararların emsal olabileceğini düşündüğünü ekledi. (BK)

Beyza Kural

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Kasım 2012'den beri bianet'te muhabir olarak çalışıyor.