Ödül Verilmesi Gereken Gazetecilerin Öldürüldüğü Bir Ülkede Yaşamak

Yazar / Referans: 
Esra Arsan, Mezopotamya Ajansı
Tarih: 
20.09.2020

Türkiye’de ana akım medya oldum olası devletçi, milliyetçi ve seçkinci olmuştur. Buna rağmen, ana akım medya çok sayıda kaliteli Türk ve Kürt gazetecinin yetiştiği, olgunlaştığı, habercilik yaptığı bir mecra olarak, 2000’lerin ortalarına kadar az çok alternatif bilgi ve habere kaynaklık etmiştir. Ülkemizde bilhassa 2007 yılı sonrasında ana akım medyada gerçek olaylara ilişkin haber okumak imkansızlaşmış, iktidarın baskı ve yasaklarıyla ve değişen medya sahipliği yapısıyla, ana akım medya organları birer propaganda makinesine dönüşmüştür. Bu tarihten sonra, bağımsız ve alternatif medya organlarına olan ihtiyaç daha da artmıştır.

İnternet ortamında yayın yapan çok sayıda dergi, gazete ve TV kanalı, bu dönemin yeni medyaları olarak ortaya çıkmıştır. Bunların bazılarında haber vardır, bazılarında ise haber görünümlü reklam veya suya sabuna dokunmayan yorumlar yer almaktadır. Ben, Mezopotamya Ajansı’nı (MA) bu suya sabuna dokunmayan alternatif yayınlardan farklı bir yere koyuyorum. Öncelikle, etnik ve bölgesel gazetecilik alanında önemli bir açığı dolduruyor MA ve bize Kürt coğrafyasında olan biten olaylara ilişkin acil, önemli, dikkate değer meselelere ilişkin önemli haberler aktarıyor. Bölgede yaşanan polisiye, askeri, hukuki ve tabii insani konularda başvurduğum önemli haber kaynaklarından birisi MA. Ana akım medyanın baskı ve yasaklarla, ama çoğunlukla da bilerek isteyerek görmezden geldiği çok önemli olayları ve durumları MA’dan öğrenebiliyoruz. Ancak ne yazık ki bu Ajansın muhabirleri baskı altında. Hakikati aramak ve aktarmak, her zaman cezalandırılan bir şey ülkemizde. Hele de hakikat Kürt gazeteci tarafından aktarılıyorsa, durum daha da zorlaşıyor. Bu böyle olmamalı tabii. Biz ödül vermemiz gereken gazetecilerin tehdit edildiği, mütemadiyen gözaltına alındığı, hapse atıldığı, hatta bazen öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Buna rağmen MA muhabirleri yılmadan, usanmadan bize hakikati aktarmaya, gerçekleri yüzümüze çarpmaya devam ediyor.

Mezopotamya Ajansının 3. Yılını kutluyorum. Baskı altında nasıl doğru dürüst gazetecilik yapılır, bunu da bize gösterdikleri için, ajans çalışanlarını da kutluyorum. Özgür ve yasaksız bir medyayı, gazetecilerin yazdıkları gerçekler nedeniyle cezalandırılmadığı günleri görmek dileğiyle...

Esra Arsan - Akademisyen

Kaynak: http://mezopotamyaajansi25.com/tum-haberler/content/view/109974