İDA Kent Hakkı Söyleşileri - 3: Dr. Ozan Kamiloğlu - Hak Kavramının Sınırları ve Kent Hakkının Olanakları Üzerine

Yazar / Referans: 
İzmir Dayanışma Akademisi
Tarih: 
17.03.2021