Yıldız Siyaset'ten "İhraç Edilen Kitaplar"

Yazar / Referans: 
Damla Sandal, İstanbul - BİA Haber Merkezi
Tarih: 
22.02.2017

YTÜ'den ihraç edilen Prof. Dr. Atacan, Yrd. Doç. İsmet Akça, Dr. Göymen, Dr. Özden, Dr. Gökçenay, Yrd. Doç. Ülman, Doç. Dr. Kömürcü, Dr. Öztan imzalı kitaplar.

 

"Sosyal Değişme ve Tarikatlar: Cerrahiler", "Neoliberalizmin Gerçek 100'ü", "Türkiye'de Ordu Devlet ve Güvenlik Siyaseti" ...

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ihraç edilen akademisyenlerin bir çok kitapta imzası var.

Akademisyenler, bugün üniversitede yapılacak basın açıklaması ile "geri dönmek üzere" fakültelerinden uğurlanırken, imzalarının ye aldığı öne çıkan kitapları derledik.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında ilan edilen Kanun Hükmünde Kararnameler ile Ankara Üniversitesi’nden 112 akademisyen ihraç edildi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden ihraç edilen 27 akademisyenin * İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndendi.

YTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ihraç edilen akademisyenler: Ar. Gör. Gülay Kılıçaslan, Ar. Gör. Dr. Ali Yalçın Göymen, Ar. Gör. Alphan Telek, Ar. Gör. Dr. Barış Alp Özden, Ar. Gör. Dr. Berivan Gökçenay, Yrd. Doç. Burak Ülman, Ar. Gör. Doç. Dr. Derya Kömürcü, Ar. Gör. Dr. Ece Öztan, Ar. Gör. Edgar Şar , Ar. Gör. Eylem Tek , Ar. Gör. Ferda Fahrioğlu Akın, Prof. Dr. Fulya Atacan, Yrd. Doç. İsmet Akça , Ar. Gör. Süreyya  Algül.

Prof. Dr. Fulya Atacan

Sosyal Değişme ve Tarikatlar: Cerrahiler / Fulya Atacan / Hil Yayınları / 1990

Kutsal Göç: Radikal İslamcı Bir Grubun Anatomisi / Bağlam Yayıncılık / 1993

Değişmeyen Toplumlar, Değişmeyen Siyaset: Ortadoğu / Bağlam Yayıncılık /2004

Yrd. Doç. İsmet Akça

Türkiye'de Ordu Devlet ve Güvenlik Siyaseti / Derleyen: Evren Balta Paker, İsmet Akça / İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları / 2010

İktisat Siyaset Devlet Üzerine Yazılar: Prof. Dr. Kemali Saybaşılı'ya Armağan /  Burak Ülman, İsmet Akça / Bağlam Yayınları / 2006

Marx ve İnsan Doğası : Bir Efsanenin Reddi / Yazar Norman Geras / Çevirmen M. Görkem Doğan, İsmet Akça / İletişim Yayınları / 2002

Turkey Reframed : Constituting Neoliberal Hegemony / Editör Ahmet Bekmen, Barış Alp Özden, İsmet Akça / 2013

Ar. Gör. Dr.  Ali Yalçın Göymen

“Üretici Güçler”, Ekonomik Kurum ve Kavramlar Sözlüğü / Derleyenler: Fikret Başkaya, Aydın Ördek (der.) / Özgür Üniversite Yayınları / 2008

Ar. Gör. Dr. Barış Alp Özden

Turkey Reframed : Constituting Neoliberal Hegemony /  Editör Ahmet Bekmen, Barış Alp Özden, İsmet Akça

Neoliberalizmin Gerçek 100’ü /  Barış Alp Özden, Hayri Kozanoğlu, Nurullah Gür /  İletişim Yayınları / 2008

Ar. Gör. Dr. Berivan Gökçenay

The Issue of Basic Rights and Liberties In Turkey-EU Relations Century: Özden Zeynep Oktav (ed.),Turkey in the 21st Century: Quest for a New Foreign Policy, Aldershot, Burlington: Ashgate, 2011

Yrd. Doç. Burak Ülman

Emperyalizm; Teori ve Güncel Tartışmalar / Editör: Burak Ülman, Barış Alp Özden / Habitus Kitap / 2016

İktisat, Siyaset, Devlet Üzerine Yazılar Prof. Dr. Kemali Saybaşılı'ya Armağan /  İsmet Akça, Burak Ülman / Bağlam Yayıncılık

Ar. Gör. Doç. Dr. Derya Kömürcü

Kitaplarda yayımlanan bölümleri:

The Emergence of Centre-Left Politics in Turkey, 1960-80, Lambert Academic Publishers, Saarbrucken / 2011

Türkiye’de Sosyal Demokrasi Arayışı (SODEP ve SHP Deneyimleri), İstanbul: Agora Kitaplığı / 2010

“Gezi Parkı Direnişi ve Siyasal Olanın Geri Dönüşü”, Engin Abat, Erdem Bulduruç ve Fırat Korkmaz (der.) Bizim Bir Haziranımız: Haziran Ayaklanması Üzerine Notlar, Patika Kitap, s. 81-92 / 2014

“Türkiye Merkez Solunda Farklı Bir Deneyim: SODEP”, Turhan, vd. (der.) Tarabya Çalışmaları (20. Yıl Armağan Kitap, İstanbul: Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı Yayınları, s. 247-270 / 2010

“Sosyal Demokrasi, Devlet ve Türkiye Merkez Solu”, Burak Ülman ve İsmet Akça (Der.) İktisat, Siyaset, Devlet Üzerine Yazılar. Prof. Dr. Kemâli Saybaşılı’ya Armağan, Bağlam Yayınları, İstanbul, s. 293-312 / 2006

Ar. Gör. Dr. Ece Öztan

“Çokkültürlü Cennetten Çokkültürlü Drama’ya Hollanda ve Göçmen Entegrasyonu, Küreselleşme Çağında Göç-Kavramlar, Tartışmalar, Der. S.G. Ihlamur ve A. Şirin, İletişim Yayınları, İstanbul, s: 161-182 / 2012

“Avrupa Anayasası”, Desmond Dinan (Der.) Avrupa Birliği Ansiklopedisi,  Cilt: 1, Kitap Yayınevi, İstanbul, s. 86-96 / 2005

“Avrupa Temel Haklar Şartı”, Desmond Dinan (Der.) Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Cilt: 1,  Kitap Yayınevi, İstanbul, s. 191-99;

“Avrupa’nın Geleceği Hakkında Konvansiyon”, Desmond Dinan (Der.) Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Cilt: 1,  Kitap Yayınevi, İstanbul, s.218-21 / 2005

“Göç Politikası”, Desmond Dinan (Der.) Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Cilt: 1,  Kitap Yayınevi, İstanbul, s.479-84 / 2005

“İnsan Hakları/Güncelleme”, Desmond Dinan (Der.) Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Cilt: 2,  Kitap Yayınevi, İstanbul,  s.31-35 / 2005

“Nice Antlaşması”, Desmond Dinan (Der.) Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Cilt: 2,  Kitap Yayınevi, İstanbul, s.188-191 / 2005

Ar. Gör. Süreyya Algül

Türkiye'de Siyaset Sendika İlişkisi DİSK (1967-1975),  İletişim Yayınları / 2015

(DS/BK)

Damla Sandal

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi. 23 Ocak 2017 - 23 Şubat 2017 arası bianet stajyeri.