15 Akademisyen İki Mahkemede Hakim Karşısındaydı

Yazar / Referans: 
Beyza Kural, Bianet
Tarih: 
13.02.2018

Koç, Arel, Marmara, Özyeğin, Bahçeşehir, Yüzüncü Yıl, Kadir Has, YTÜ'den imzacı 15 akademisyenin davalarının ilk duruşmaları görüldü.

Barış İçin Akademisyenler’in “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlanan 13 akademisyen Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iki akademisyen 36. Ağır Ceza Mahkemeleri’nde ilk duruşmalarına çıktı. 

36. ACM, iki duruşmada dile getirilen derhal beraat talebini reddederken, bildiri ile ilgili açılan ilk davanın 13. ACM'deki dosyasının istenmesini kabul etti.

34. ACM,13 duruşmada istenen derhal beraat, bildiri nedeniyle açılan ilk davanın 13. ACM'deki dosyasının istenmesi ve dosyaların birleştirilmesi, 13. ACM'deki dosyanın bekletici mesele yapılması, TMK 7/2'nin Anayasa'ya aykırılığı yönünde Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması, TCK 301. Madde için izin istenmesi taleplerini reddetti. Duruşmaya katılmayan bir akademisyenin mazereti ve ek süre taleplerini kabul etti. 

34. ACM heyeti ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na (CBS) yeniden müzekkere yazılarak iddianameye konu olan 11 Ocak 2016 ve 10 Mart 2016 tarihli açıklamaların kamuoyuyla hangi ortamda paylaşıldığı konusunda mahkemenin bilgilendirilmesini istedi. 

Bugün duruşmaları görülen akademisyenler: Yrd. Doç. Başak Can Bulut (Koç Üniversitesi / İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi), Yrd. Doç. Dr. Umut Şah (Arel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi), Araştırma Görevlisi Egemen Cevahir (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden ihraç edildi), Dr. Funda Karapehlivan (Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden ihraç edildi), Yrd. Doç. T. Deniz Erkmen (Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi), Yrd. Doç. Erdem Yörük (Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü), Fırat Erdoğmuş (Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi), Prof. Dr. Ayla Zırh Gürsoy (Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden emekli), Nihat Kotluk (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi doktora öğrencisi, Milli Eğitim Bakanığı’nda Fizik öğretmeni iken ihraç edildi), Akademisyen E.B (Kadir Has Üniversitesi), Elif Demirkaya (Arel Üniversitesi), Prof. Dr. Beyza Üstün (Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden emekli), Senem Timuroğlu (Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi), Zeynep Dadak (Kadir Has Üniversitesi), Suncem Koçer (Kadir Has Üniversitesi / İletişim Fakültesi).

Davalar 5 Aralık 2017'de başladı. 13 Şubat itibariyle 121 kişinin ilk duruşmaları, bu kişilerden 16'sının ikinci duruşmaları görülmüş oldu. 

36 ACM

1. duruşma: 13. ACM'den dosya istenecek

Yrd. Doç. Başak Can Bulut (Koç Üniversitesi / İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi) savunmasının hazır olmadığını söyleyerek süre istedi.

Bulut’un avukatı Benan Molu dosyanın, 13. ACM’deki dosya ile birleştirilmesini talep etti.

Savcı, 13. ACM’nin dava dosyasındaki iddianame örneği, duruşma zabıtları, Adalet Bakanlığı’ndan kovuşturma izni yazısı ve bakanlığın cevabının istenmesine cevap geldiğinde birleştirmeye karar verilmesini talep etti. Mahkeme 13. ACM’den istenen dosyaların incelenmesinin ardından birleştirme kararını değerlendireceğini belirterek talebin bu aşamada reddine karar verdi. 

Bir sonraki duruşma 19 Haziran saat 09.00’da.

2. duruşma: Derhal beraate şu aşamada ret

Yrd. Doç. Dr. Umut Şah (Arel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi) , savunmasının hazır olmadığını söyleyerek süre talep etti. Avukatı Meriç Eyüboğlu, fiilen birleştirilmiş olsa bile hukuken ayrı ayrı yargılamalar olduğunu ve bunun ortadan kalkması gerektiğini belirtti. Eyüboğlu, mevcut aşamada sorguya gerek kalmaksızın derhal beraat talep etti. Savcı, derhal beraat talebinin reddini istedi. Mahkeme de mevcut aşamada derhal beraat talebinin reddine karar verdi. Bir sonraki duruşma 19 Haziran saat 13.30’da.

34. ACM

Mahkeme heyeti şu isimlerden oluştu: Mahkeme Başkanı Abdullah Özer, üyeler Serkan İçöz ve Oktay Güney, savcı İlkay Özcan.

1. Duruşma: Derhal beraate ret

Araştırma Görevlisi Egemen Cevahir (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden ihraç edildi) iddianamenin kendisine tebliğ edilmediğini belirterek süre istedi.

Avukat Özlem Ayata, bildirinin ifade özgürlüğü ve eleştiri çerçevesinde olduğunu, TMK 7/2 ve TCK 301. madde yönünden suçun oluşmadığını belirterek derhal beraat talebinde bulundu. 13. ACM’deki dosyanın istenmesini ve bu dosyanın mevcut dosya ile birleştirilmesini talep etti.

Savcı, “atılı suçun unsurlarının tartışılmadan derhal beraat kararı verilemeyecek olması, suç kastının bulunup bulunmadığı yönünde sanığın savunmasının alınmasıyla unsurların tartışılabilecek olması ve sanığın savunmasının alınmamış olması” gerekçesiyle derhal beraat talebinin reddini; “suça konu bildirinin aynı olması dışında dosyalar arasında herhangi bir şahsi, fiili, hukuki irtibat bulunmaması, savunma aşamasından sonra yargılamanın her aşamasında mahkemece birleştirme kararının verilebilecek olması, bildiriye imza atmaları nedeniyle hakkında dava açılan kişi sayısı ve bu kişi sayısı nedeniyle yargılamaların uzayacak ve makul sürede bitmeyecek olması” gerekçesiyle de birleştirme talebinin reddini, talep edilen ek sürenin verilmesini istedi

Mahkeme heyeti, “suça konu bildirinin bir bütün halinde değerlendirilmesi ve suç kastının tespiti açısından sanık savunmasının alınması gerekmesi” gerekçesiyle derhal beraat talebinin reddine; “iki dosyada ortak olan tek şeyin bildiri olması, bildiriye imza veren yaklaşık 200 sanığa dava açılmış olması, imza toplamının 1128 kişi olması, kalan şahıslar hakkında da dava açılması ihtimalinin bulunması, bu sayıda sanığın savunmalarının alınmasının yargılamanın uzamasına ve adil yargılama hakkının ihlaline neden olabilecek olması” gerekçesiyle 13. ACM’deki dosyanın celp ve birleştirme talebinin reddine karar verdi. Ek süre talebini kabulü kabul etti.

Heyet ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na (CBS) yeniden müzekkere yazılarak iddianameye konu olan 11 Ocak 2016 ve 10 Mart 2016 tarihli açıklamaların kamuoyuyla hangi ortamda paylaşıldığı konusunda mahkemenin bildirilmesini istedi.

Bir sonraki duruşma 25 Eylül’de.

2. Duruşma: Aynı talep, aynı karar

Dr. Funda Karapehlivan (Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden ihraç edildi) savunma için süre istedi. Avukat Özlem Ayata, bir önceki duruşmadaki derhal beraat ve birleştirme taleplerini yineledi.  Savcı aynı taleplerde bulundu, heyet aynı kararları verdi.

Bir sonraki duruşma 25 Eylül’de.

3. duruşma:

Hakim: "İzleyenlere duyurmak gibi derdimiz olsa duyururduk"

Yrd. Doç. T. Deniz Erkmen (Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi) savunma için ek süre istedi.

Mahkeme başkanı “Bugün savunma yapmayacağım’ hakkınız yok. Tebligat yapıldıysa, savunma yapılmalı. Savunma hakkı kutsaldır, kısıtlamayalım diye süre veriyoruz. Mahkemeler isteyenin istediğini yapma ya da yapmama yeri değildir, hatırlatalım” dedi.

Avukatı 13. ACM’deki dosyasının bekletici mesele yapılmasını, bu uygun görülmezse dosyanın 13. ACM’deki dosya ile birleştirilmesini talep etti.

Savcı, önceki duruşmadaki gerekçelerle birleştirme talebinin reddini, talep edilen ek sürenin verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, 13. ACM’deki dosyasının sonucunun bekletici sebep yapılmasını ve birleştirme talebini reddetti. Ek süre talebini kabul etti. CBS’ye müzekkere yazılmasına karar verdi.

Mahkeme başkanı, kararının duyulmamasına yönelik salondan yükselen itiraza “İzleyenlere duyurmak gibi derdimiz olsa duyururduk” yanıtı verdi.

4. duruşma: 301. madde talebine ret

Yrd. Doç. Erdem Yörük (Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü) ek süre istedi. Avukat Benan Molu, 13. ACM’deki dosyanın istenmesini, birleştirme kararı verilmesini, TCK 301. Madde yönünden Adalet Bakanlığı’ndan izin istenmesini talep etti.

Savcı, bu husustan açılmış dava olmadığı gerekçesiyle TCK 301. Madde için izin talebinin reddini, diğer duruşmalardaki gerekçeler ile birleştirme talebinin reddini, ek sürenin verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, “mahkemece yargılamanın başında bu yönde karar verilmesinin ihsası rey anlamına gelebilecek olması ancak bu durumun sanık savunması alınıp deliller toplandıktan sonra suçun nitelendirilmesine yönelik takdir aşamasında değerlendirilebilecek olması” gerekçesiyle TCK 301. Madde yönündeki talebini ve birleştirme talebini reddetti. Diğer kararları tekrarladı.

Bir sonraki duruşma 25 Eylül’de.

5. duruşma: 

"Yetiştirdiğimiz evlat böyle bir suçlamayı asla haketmedi"

Fırat Erdoğmuş (Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi) iddianame tebliğ edilmediği için savunma için süre istedi. Avukatı 13. ACM’deki dosyasının bekletici mesele yapılmasını, bu uygun görülmezse dosyanın 13. ACM’deki dosya ile birleştirilmesini talep etti.

Savcı, önceki duruşmadaki gerekçelerle bekletici mesele ve birleştirme taleplerinin reddini, talep edilen ek sürenin verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, önceki kararın tutanaklarını kopyaladı.

Erdoğmuş’un avukatı da olan babası Mustafa Atilla Erdoğmuş duruşma sonunda hakime “Çocuklarımız ilk kucağımıza doğduğundan beri yurtsever vatansever olmalarını fısıldadım. Annesi de 30 yıllık eğitimci, burada. Böyle bir suçlama bizi son derece üzüyor. Yetiştirdiğimiz evlat böyle bir suçlamayı asla haketmedi” dedi.

6. duruşma: Dört dosya için tek savunma

Prof. Dr. Ayla Zırh Gürsoy (Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden emekli) savunma için ek süre istedi. Avukatı Meriç Eyüboğlu, derhal beraat ve dosyanın 13. ACM’deki dava dosyası ile birleştirilmesini talep etti.  

“Adil yargılanma hakkı açısından bakınca sanık sayısının çokluğu, davanın uzun sürmesi terazinin bir yanında; delillerin birlikte değerlendirilmesi, çelişkili kararların verilmemesi, davalar arasında birliktelik ve adil yargılanma hakkı terazinin diğer kısmında ve bu kısım daha ağır. Fiili birleşme var, dört dosya için tek savunma yapıyorum.”

Savcı, diğer duruşmalardaki gerekçeleriyle derhal beraat ve birleştirme taleplerinin reddini, ek süre talebinin kabulünü istedi.  Mahkeme heyeti, önceki duruşmadaki kararı kopyaladı. Salona duyurmadı. Bir sonraki duruşma 27 Eylül’de.

7. duruşma: Kararlar kopyalandı

Nihat Kotluk (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi doktora öğrencisi, Milli Eğitim Bakanığı’nda Fizik öğretmeni iken ihraç edildi) iddianamenin gelmediğini belirtti, “Suç işlediğimi düşünmediğim için derhal beraat talebinin değerlendirilmesini, reddedilecekse savunma için süre verilmesini istiyorum” dedi.

Avukat Meriç Eyüboğlu’nun önceki duruşmadaki beyanları tutanağa geçirildi. Savcı, bir önceki duruşmadaki gerekçelerle birleştirme ve derhal beraat taleplerinin reddini, ek süre talebinin kabulünü istedi. Mahkemenin bir önceki duruşmadaki kararları kopyalandı. Bir sonraki duruşma 27 Eylül saat 10.00’da.

8. duruşma: Aynı gerekçelerle taleplere ret

Akademisyen E.B. (Kadir Has Üniversitesi) iddianame tebliğ edilmediği için savunma yapmak üzere süre istedi. Avukat Meriç Eyüboğlu’nun önceki duruşmadaki beyanları tutanağa geçirildi. Savcı, bir önceki duruşmadaki gerekçelerle birleştirme ve derhal beraat taleplerinin reddini, ek süre talebinin kabulünü istedi. Mahkemenin bir önceki duruşmadaki kararları kopyalandı. Bir sonraki duruşma 27 Eylül’de.

9. duruşma: İddianame tebliğ edilmedi

Elif Demirkaya (Arel Üniversitesi) iddianame tebliğ edilmediğini, öncelikle beraatini, kabul edilmez ise de savunma yapmak üzere süre istedi. Avukat Meriç Eyüboğlu’nun önceki duruşmadaki beyanları tutanağa geçirildi. Savcı önceki taleplerini tekrarladı. Mahkemenin bir önceki duruşmadaki kararları kopyalandı. Bir sonraki duruşma 27 Eylül’de.

10. duruşma: 7/2 Anayasa'ya aykırı itirazı

Prof. Dr. Beyza Üstün (Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden emekli) savunma için ek süre istedi. Avukatı Emel Ataktürk Sevimli, TMK 7/2 maddesinin Anayasa’nın, 13. 25. 26. maddelerine aykırı olduğunu belirterek bu maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasını ve kararın beklenmesini istedi. Kabul edilmediği takdirde CMK 193/2 ve 223/2 uyarınca derhal beraat, 13. ACM’deki dosyanın getirtilmesi ve birleştirme kararı verilmesini istedi.

Savcı, “TMK 7/2’nin Anayasa’nın 13., 25, 26. uygun olduğu düşünülmekte, anayasa aykırılık iddialarının ciddi bulunmadığından”  bu maddenin iptali için AYM’ye başvurulması talebinin reddini; önceki duruşmalardaki gerekçelerle derhal beraat ve birleştirme taleplerinin reddini, ek süre verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, önceki duruşmalardaki gerekçelerle derhal beraat ve birleştirme ve Anayasa aykırılık iddiasına dair talebi reddetti, ek süre talebini kabul etti. Bir sonraki duruşma 2 Ekim’de.

11. duruşma: Katılmama mazeretine kabul

Senem Timuroğlu (Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi) duruşmaya katılmadı. Avukatı duruşmada yer alarak mazeretini iletti. Bir sonraki duruşma 2 Ekim’de.

12. duruşma: Tek kabul ek süreye

Zeynep Dadak (Kadir Has Üniversitesi) savunma için ek süre istedi. Avukatı Diren Akbayır, derhal beraat, bunun reddinde 13. ACM’deki dosyanın celbini ve mevcut dosya ile birleştirilmesini talep etti. Savcı, önceki duruşmalardaki gerekçelerle derhal beraat ve birleştirme taleplerinin reddini, ek süre verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, önceki duruşmalardaki gerekçelerlederhal beraat ve birleştirme taleplerini reddetti, ek süre talebini kabul etti. Bir sonraki duruşma 2 Ekim’de.

13. duruşma: Mahkeme aykırılık kanaatinde değil

Suncem Koçer (Kadir Has Üniversitesi) iddianamenin kendisine tebliğ edilmediği için savunma yapmak üzere ek süre istedi. Avukat Ferat Çağıl derhal beraat, TMK 7/2 maddesinin anayasaya aykırılığı iddiasıyla AYM’ye başvurulmasını, 13. ACM’deki dava dosyasının istenerek dosyaların birleştirilmesini talep etti.

Savcı, “TMK 7/2’nin Anayasa’ya 13., 25., 26. Maddelerine uygun olduğu düşünülmekte, anayasa aykırılık iddialarının ciddi bulunmadığından”  bu maddenin iptali için AYM’ye başvurulması talebinin reddini; önceki duruşmalardaki gerekçelerle derhal beraat ve birleştirme taleplerinin reddini, ek süre verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, önceki duruşmalardaki gerekçelerle derhal beraat, birleştirme taleplerinin ve Anayasa aykırılık iddiası yönündeki talebi de mahkeme yönünde kanaat oluşmadığı için reddetti, ek süre talebini kabul etti. Bir sonraki duruşma 2 Ekim’de. 

Ne olmuştu?

1128 akademisyen, 10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adına "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriyi yayınladı. Toplam imza sayısı 2212'ye ulaştı.

Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy ve Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı Barış İçin Akademisyenler/İstanbul grubu adına "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisi kapsamında yaşananları 10 MArt 2016'da basın toplantısıyla paylaştı. Camcı dışındaki üç akademisyen 15 Mart 2016’da; tutuklama kararı çıktığında yurtdışında olan Camcı ise Türkiye’ye döndüğünde 31 Mart 2016’da “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandı. Dört akademisyen 22 Nisan 2016'daki ilk duruşmada serbest bırakıldı. İlk duruşmada savcı suçlamayı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesinde belirlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" şeklinde değiştirmesiyle yargılama izni için Adalet Bakanlığı'na başvuruldu.

Ekim 2017'de en az 148 imzacı akademisyen hakkında da iddianame hazırlandı. Savcı İsmet Bozkurt'un hazırladığı iddianamede imzacı akademisyenler 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7/2 maddesinde yer alan "Terör örgütü propagandası" ile suçlandı. İlk duruşmalar 5 Aralık 2017'de görüldü. 13 Şubat itibariyle 121 kişinin ilk duruşmaları, bu kişilerden 16'sının ikinci duruşmaları görülmüş oldu.

(BK)

Kaynak: http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/194228-15-akademisyen-iki-mahke...