Savcı "Örgüt Üyeliği"nden Ceza İstedi

Yazar / Referans: 
Beyza Kural, Bianet
Tarih: 
05.06.2018

24. ACM'de savcı örgüt üyeliğinden ceza verilmesini talep etti. 27. ACM'de derhal beraat kararı bu aşamada reddedildi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlanan akademisyenlere yönelik davalar Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde üç ayrı salonda devam etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Emine Fişek’in ikinci duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Boğaziçi Üniversitesi’nden Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Kerem Saysel’in ilk duruşması 27. ACM’de görüldü.

32. ACM’de Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Büşra Ersanlı ve İstanbul Üniversitesi’nden araştırma görevlisi Sezen Çilengir hakkında 1’er yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

24. ACM’de savcı, Emine Fişek’in 'örgüte bilerek isteyerek yardım etmekten örgüt üyeliği' suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti. Heyet savunma için süre verdi. 27. ACM’de derhal beraat talebi bu aşamada reddedildi.

İmzacı akademisyenlere yönelik davalar, 5 Aralık 2017'de başladı. 5 Haziran itibariyle 242 akademisyenin ilk duruşmaları görülürken içlerinden 15 kişinin davasında karar açıklandı. 15 akademisyen için de 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel ve Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Büşra Ersanlı'ının cezası dışında bütün cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

24. ACM

Fişek savunmasında suçlamayı reddederek beraat talep etti.  

“Bildiri şiddetin son bulmasını talep ediyor"

Fişek’in savunmasında şu ifadeler öne çıktı:

“Barış Bildirisi temelleri daha önceden atılmaya başlanmış olan çözüm sürecine geri dönülmesi yönünde çağrı yapıyordu. Bu metni, bu çağrının meşru ve elzem bir çağrı olduğunu düşündüğüm için imzaladım.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı ve aynı devletin memuru olarak bu imzayı attığımda siyasi irademi ve sesimi zaten yönlendirebileceğim tek merci olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönlendirdiğimi düşündüm. Yetişkin hayatımın büyük çoğunluğunu vatandaşı olmadığım ve oy hakkı dahil bir çok vatandaşlık hakkından faydalanamadığım topraklarda geçirmiş bir kişi olarak, vatandaşı olduğum ülkede ifade özgürlüğü hakkımı kullanıyor olmanın değerini ve beraberinde getirdiği sorumlulukları bilerek bu imzayı attım.

“İddianamedeki suçlamaları kabul etmiyorum. Barış bildirisinin özünde şiddetin son bulması talebi yatıyor. Bu talebi barındıran bir metnin şiddeti öven veya özendiren bir beyan olarak okunması ve terör örgütü propagandası olarak tarif edilmesi kanımca mümkün değildir.”

Savcı soruşturmanın genişletilmesini talep etmezken mütalaa vereceğini söyledi.

Soruşturmanın genişletilmesi talebine ret

Avukatı Meriç Eyüboğlu soruşturmanın genişletilmesini, bu talebini yazılı sunmak için de süre talep etti. Eyüboğlu, iddianamelerin kopyala yapıştır olduğunu belirterek, dört akademisyenin bir süre tutuklu yargılandığı 13. ACM’deki delilerde yer alan tutuklama müzekkerelerinin 5 Aralık 2017’de başlayan İddianamenin başındaki deliller arasında yer aldığını belirtti.  “314/2 ve 7/2 yönünden mahkemede müvekkilin ifadesi ve iddianame dışında araştırma yapması gerekir” dedi.

Savcı, mahkemenin takdirine bıraktı. Heyet, “Soyut, kovuşturanın genişletilmesine yönelik talepleri olmadığı” gerekçesiyle avukatın süre talebinin reddine karar verdi.

Savcı “örgüte yardımdan üyelik" cezası istedi

Savcı yazılı olarak sunduğu esas hakkındaki mütalaasında 5237 sayılı  TCK 220/7 (Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir)” 314/2 (silahlı örgüt üyesi olma) gereğince cezalandırılmasını istedi.

Avukat Eyüboğlu, “Bir kelimesine bile katılmıyoruz” diyerek soruşturmanın genişletilmesi talebini yineledi. Mütalaaya dair savunma için süre istedi.

Heyet ek süre verdi. Bir sonraki duruşma 17 Temmuz saat 14.00’de. Avukat Eyüboğlu o gün duruşması olduğunu belirterek itirazını iletti.

27. ACM

Mahkeme heyeti şu isimlerden oluştu: Başkan: Halit İçdemir; Üyeler: Hüseyin Çoban, Ramazan Çiçek; Savcı: Murat Demircioğlu.

“Barış talebi ile imzaladım”

Prof. Dr. Ali Kerem Saysel iddianamenin kendisine ulaşmadığını söyledi.

“Barış talebi ile bildiriyi imzaladım. Amacım çatışmanın sona erdirilmesi ve buna uygun zeminin hazırlanması noktasındadır. Bildiri ifade özgürlüğü sınırları içindedir. Suç kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum” dedi. Derhal beraatına karar verilmemesi halinde savunmasını hazırlamaya dair ek süre talep etti.

Avukatı İnayet Aksu derhal beraat talep etti. Mahkeme aksi kanaatteyse TCK 301. maddesinin uygulanmasına binaen Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alınmasını istedi. Dosyanın 13. ACM’de bildiriye dair açılan dosya ile birleştirilmesini, mahkeme aksi kanaatteyse 27. ACM’deki bildiriye dair dosyaların birleştirilmesini talep etti.

“Bildiriyi 1128 değil 2200 kişi imzaladı. Dosya arasında Emre Erciş kişiye ait yazı var. Bu yazının dosyayla ilgisi yok. İlgisi olmayan bu yazının dosyadan çıkartılmasını talep ediyoruz. TCK 1. Maddesi özgürlük manifestosudur. Özgürlük perspektifini kazandırmaktadır. Kişi hak ve özgürlüklerinin üstünlüğünü ifade eder.

“6551 sayılı terörün sonlandırılması hakkındaki Kanun’da çözüm sürecinden bahsedildiği açık. Bildiride açıkça bu kanuna atıf yapılmamış olsa bile bildirinin bu yasal dayanağının bu kanun olduğu açık. Kanun yürürlükte, kanunu canlandırmak gerekir.

“Üniversiteler bu dava sebebiyle sıkıntı içerisinde.  Demokratikleşme yönünde cesur adımlarla, CMK 1. Maddesine dayanarak bu davanın derhal beraatle sonuçlandırılması üniversitelerimiz üzerindeki bu dosya dolayısıyla oluşan tedirginliğin mahkemeniz eliyle giderilmesi gerektiğini düşünüyorum.

“TMK 7/2’den yargılama yapılamaz. TCK 301. maddeden de beraatle sonuçlanması gerekir.”

Derhal beraata bu aşamada ret

Savcı, mahkemeler arası gerekse 27. ACM’deki birleştirme hususundaki taleplerin reddini; TCK 301. Maddeye yönelik izin alınmasına dair gerekli prosedürün gerçekleştirilmesi için dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini; sanığa ek savunma için süre verilmesini talep etti. Diğer taleplerin takdirini mahkemeye bıraktı.

Heyet derhal beraat talebinin bu aşamada reddine, birleştirme yönündeki taleplerin reddine, 301. Madde yönünden talebin incelemeye alınmasına ve bir sonraki celsede değerlendirilmesine, Emre Erciş’in yazısının çıkartılması talebini iddiana makamınca mahkemeye sunulan delil ve belgelerin mahkeme yönünden bir bağlayıcılık içermemesinden reddine karar verdi. Bir sonraki duruşma 1 Kasım saat 09.30.

Ne olmuştu?

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

5 Haziran itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 242 oldu. 15 akademisyen 1’er yıl 3’er ay hapis cezasına mahkum oldu. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel ve Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın cezası hariç cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Üstel’in ve Ersanlı'nın cezalarının ertelememe gerekçesi olarak "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği" ve "mahkemede suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı" gösterildi.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava sürüyor.

(BK)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/197873-savci-orgut-uyeligi-nde...