Üç Akademisyene Ertelemeli 1 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
17.07.2018

32. ACM'de duruşmaları görülen 10 akademisyenden E.B., G.M. ve Canan Özbey için kararını açıklayan mahkeme heyeti, akademisyenlere 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Diğer yedi duruşma ile 24. ACM'deki bir duruşma ise ertelendi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlanan akademisyenlere yönelik davalar Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde iki ayrı mahkemede devam etti.

32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) Koç Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. E.B., Kadir Has Üniversitesi'nden Öğr. Gör. G.M. ve Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilen Arş. Gör. Canan Özbey’in davalarının üçüncü; Galatasaray Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Nazlı Ökten Gülsoy, Öğr. Gör. Zübeyde Gaye Çankaya Eksen ve İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayten Alkan’ın dördüncü; İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Arş. Gör. Didem Çınar Ünal, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden (YTÜ) ihraç edilen araştırma görevlileri Gülay Kılıçaslan ile Tuba Kıyan ve İTÜ'den Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı’nın ikinci duruşmaları görüldü.

E.B. ve G.M. dışında duruşmaya katılan akademisyen olmadı. Mahkeme heyeti, Kılıçaslan ve Ünal'ın yurtdışında oldukları gereçesiyle istinabe yolula (bulundukları yerde) savunma yapmaları talebini kabul etti.

Heyet, E.B., G.M. ve Canan Özbey için kararını açıklayarak üç akademisyenin Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesine göre 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmalarına, hapis cezalarının ertelenmesine karar verdi. 

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Savcı mütalaa açıklamıştı

32. ACM'de ikinci duruşmaları görülen Kılıçaslan, Kıyan ve Aşıcı haricindeki yedi akademisyen için de savcı mütalaasını önceki celselerde açıklamıştı:

Savcı mütalaasında, "terör örgütü propagandası suçunun tüm unsurlarının oluştuğunu, metinde devletin güvenlik güçlerinin katliam yapmakla suçlandığını, metni imzalamak düşüncesinden terör örgütünün düşüncelerinin yayılmasının anlaşıldığını" söyleyerek Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7/2 maddesi yönünden suç unsurlarıın "tamamının" oluştuğunu, sanığın bu maddeye göre cezalandırılmasını istemişti.

32. ACM

Mahkeme heyeti şu isimlerden oluştu: Başkan: Ömer Günaydın; Üyeler: Onur Sert, Özgür Erkan: Savcı: Caner Babaloğlu.

1. duruşma

YTÜ'den ihraç edilen Arş. Gör. Gülay Kılıçaslan yurtdışında olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı. Avukatı Sevgi Epçeli Arslan müvekkilinin savunmasının celse arasında bildirdiği yurtdışı adresinden istinabe (sanığın ifadessinin bulunduğu yerde alınması) yoluyla alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatın istinabe talebini kabul ederek duruşmanın 20 Aralık’ta devam etmesine karar verdi.

2. duruşma

İTÜ'den Arş. Gör. Didem Çınar Ünal yurtdışında olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı.

Avukatı Sevgi Kalan Güvercin müvekkilinin celse arası gelmesi durumunda savunmasının alınması için hazır edeceğini fakat yurtdışındaki adresini ibraz etmiş olması sebebiyle istinabe talebiyle savunmasının alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti istinabe talebini kabul ederek duruşmayı 18 Aralık'a erteledi.

3. duruşma

Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilen Arş. Gör. Canan Özbey yurtdışında olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı. Avukat Aslı Kazan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ettiklerini söyledi. Kazan, esasa karşı savunmalarını sunmadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılarak ana dosyanın ilgili dosya arasına alınmasını ve bu çerçevede savunma hazırlamak üzere süre talepleri olduğunu söyledi.

Savcı, "dosya kapsamın yargılamanın geldiği aşama ve esas hakkındaki mütalaanın dosyaya sunulmuş olması, ayrıca savunma makamınca bu aşamaya kadar ileri sürülmeyen talebin faydalı ve de makul olmaması birlikte değerlendirildiğinde talebin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi" şeklinde mütalaasını açıkladı.

Mahkeme heyeti “yargılamanın geldiği aşamada hususun esasa etkili olmayacağı” gerekçesiyle Kazan'ın talebi reddetti. Savcı bir önceki celsede sunmuş olduğu mütalaasını aynen tekrarladığını söyledi ve Özbey'in TMK 7/2'ye göre cezalandırılmasını istedi.

Laçin esasa karşı savunma yaptı

Avukat Serdar Laçin söz alarak yeterli deliller toplanmadan verilecek kararın eksik olacağını ve adil yargılama hakkını ihlal edeceğini söyledi:

“Kürdistan kelimesi Türkçe ve İngilizce metinde yok. Ama savcılığın iddianameyi hazırlarken İngilizceden Türkçeye çevirisini yaptığı metinde var. Bilirkişi incelemesi lazım. Ayrıca iddianamede bazı AİHM kararlarına ithaf yapılıyor. Fakat o kararların ne olduğunu göremiyoruz.

"Metne başka barış ve çözüm talebi dışında anlamlar yüklemek niyet okumaktır. Müvekkilimin imza atarken ki kastı ve niyetinin beraber değerlendirilmesi gerekir.”

1 yıl 3 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, "sanığın TMK 7/2'den suçunun sabit görülerek aynı maddenin 1. cümlesi gereğince suçun işleniş biçimi, fiilin özellikleri, katın ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınarak 1 yıl hapisle cezalandırılmasına, suçu basın ve yayın yoluyla işlemesi nedeniyle aynı maddenin 2. cümlesi gereğince cezanın ikide bir oranında arttırılmasına, yargılama sıraındaki davranışları nedeniyle altıda bir oranında indirim yapılarak 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına" karar verdi. Hapis cezası ertelendi.

4. duruşma

Koç Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. E.B. duruşma salonunda hazır bulundu. Savcı bir önceki celsede açıkladığı mütalaasını yineledi.

E.B. önceki celselerde sunduğu savunmasını yineleyerek “Hayatımın hiçbir döneminde şiddeti desteklemedim. Barışın tekrar gelmesi için bildiriye imza attım. İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Derhal beraatimi talep ediyorum” dedi.

Avukattan derhal beraat talebi

Ardından söz alan avukat Benan Molu esas hakkında mütalaaya karşı savunma yaptı:

“Kişiselleştirilmemiş ve yanlış çevirinin, eklenmiş kelimelerin dahil edildiği bir iddianame söz konusu. Atılı suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Cebir, şiddet, tehdit ve yanı sıra kasıt yoktur.

“Müvekkilimin derhal beraatini, mahkeme aksi kanaatte ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ediyoruz.”

1 yıl 3 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, "sanığın TMK 7/2'den suçunun sabit görülerek aynı maddenin 1. cümlesi gereğince suçun işleniş biçimi, fiilin özellikleri, katın ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınarak 1 yıl hapisle cezalandırılmasına, suçu basın ve yayın yoluyla işlemesi nedeniyle aynı maddenin 2. cümlesi gereğince cezanın ikide bir oranında arttırılmasına, yargılama sıraındaki davranışları nedeniyle altıda bir oranında indirim yapılarak 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına" karar verdi. Hapis cezası ertelendi.

5. ve 6. duruşmalar 

Dördüncü duruşmaları görülecek olan Galatasaray Üniversitesi'nden akademisyenler Nazlı Ökten Gülsoy ve Zübeyde Gaye Çankaya Eksenduruşmaya katılmadı.

Akademisyenlerin avukatı da duruşmaya mazeret bildirdi. 

Mahkeme heyeti, avukata esas karşı savunmasını hazırlamak üzere süre vererek, duruşmaların 26 Eylül'de devam etmesine karar verdi.

7. duruşma

Kadir Has Üniversitesi'nden Öğr. Gör. G.M. duruşma salonuda hazır bulundu. Avukat Melike Polat Bursalı Uluslararası İfade Özgürlüğü Article 19'un G.M. lehine verdiği uzman mütalaasını mahkemeye sundu.

Polat-Bursalı esasa karşı savunmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarından örnekler sundu. Müvekkilinin öncelikle beraatini mahkeme aksi kanaatte ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etti.

1 yıl 3 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, "sanığın TMK 7/2'den suçunun sabit görülerek aynı maddenin 1. cümlesi gereğince suçun işleniş biçimi, fiilin özellikleri, katın ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınarak 1 yıl hapisle cezalandırılmasına, suçu basın ve yayın yoluyla işlemesi nedeniyle aynı maddenin 2. cümlesi gereğince cezanın ikide bir oranında arttırılmasına, yargılama sıraındaki davranışları nedeniyle altıda bir oranında indirim yapılarak 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına" karar verdi. Hapis cezası ertelendi.

8. 9. ve 10. duruşmalar

İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ayten Alkan, YTÜ'den ihraç edilen Tuba Kıyan duruşmalarına katılmadı. Avukatları Meriç Eyüboğlu, mahkemeye mazeret bildirdi.

İTÜ'den Ahmet Atıl Aşıcı da duruşmaya katılmadı. Avukatı Sennur Baybuğa mahkemeye mazeret bildirdi.

Mahkeme heyeti, Eyüboğlu ve Baybuğa'nın mazeretlerini kabul ederek üç duruşmanın da 18 Aralık'ta devam etmesine karar verdi.

24. ACM

24. ACM'de Boğaziçi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Emine Fişek'in üçüncü duruşması Fişek ve avukatı Meriç Eyüboğlu mazeretli olduğu gerekçesiyle görülemedi.

Yargılamaya 25 Ekim 10.30'da devam edilecek.

Akademisyen yargılamaları hakkında

İmzacı akademisyenlere yönelik davalar, 5 Aralık 2017'de başladı. 17 Temmuz itibariyle 256 akademisyenin ilk duruşmaları görülürken içlerinden 19 kişinin davasında karar açıklandı. 19 akademisyen için de 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel ve Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Büşra Ersanlı'ının cezası dışında bütün cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ne olmuştu?

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

17 Temmuz itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 256 oldu. 19 akademisyen 1’er yıl 3’er ay hapis cezasına mahkum oldu. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel ve Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın cezası hariç cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Üstel’in ve Ersanlı'nın cezalarının ertelememe gerekçesi olarak "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği" ve "mahkemede suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı" gösterildi.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava sürüyor.

Birleştirme kararları

33. ACM'de 27, 25. ACM'de yedi, 29 ACM'de dört olmak üzere 38 akademisyenin dosyaları birleştirildi.

(TP)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/199243-uc-akademisyene-ertelem...