İki Akademisyen İlk Duruşmalarına Çıktı

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
05.09.2018

37. ACM'de Boğaziçi Üniversitesi’nden araştırma görevlileri Şenay Çınar ile Zeynep Arıkan'ın ilk duruşmaları görüldü. Derhal beraat ve birleştirme talepleri reddedildi. Duruşmalar 12 Şubat'ta devam edecek.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlanan akademisyenlere yönelik davalar adli yılın açılışının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (ACM) Boğaziçi Üniversitesi’nden araştırma görevlileri Şenay Çınar ile Zeynep Arıkan’ın ilk duruşmaları görüldü.

Duruşma salonunda hazır bulunan akademisyenler derhal beraatlerini talep ederek savunma için ek süre istedi. Akademisyenlerin avukatı İnayet Aksu, derhal beraat, akademisyen dosyalarının 13. ACM'de devam eden dört akademisyenin dosyasıyla birleştirilmesi ve yargılamaya Türk Ceza Kanunu (TCK) 301'e göre devam edilmesi hususunda taleplerde bulundu.

Mahkeme heyeti, 301 yönünden sunulan talebin değerlendirilmesi için ilgili belgelerin 13. ACM'den istenmesine karar verdi. Sanıklara ve avukatlarına ek süre veren heyet diğer talepleri reddetti. 

Duruşmaların ikisi de 12 Şubat'ta devam edecek. 

Mahkeme heyeti şu isimlerden oluştu: Mahkeme Başkanı: Kadir Alpar; Üyeler: Serkan Baş, Erol Güngör; Savcı: İlkay Özcan.

1. duruşma

Arş. Gör. Şenay Çınar duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı Çınar’a Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 ile suçlandığını belirterek savunma yapmak isteyip istemediğini sordu.

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Çınar, savunmalarını hazırlamak için ek süre istedi. İlk aşamada sadece derhal beraat talebi olduğunu söyledi.

Birleştirme, derhal beraat ve 301 talepleri

Avukat İnayet Aksu söz alarak derhal beraatle ilgili talepleri olduğunu ifade etti. Aksu, TMK 7/2’de 2013’te yapılan değişikliği hatırlatarak atılı suçun unsurlarının şu halde oluşmadığını belirtti. Müvekkilinin derhal beraatini istedi.

Aksu, dosyada emniyetten gelen 12 sayfalık bir yazı olduğunu, akademisyenleri “suçlu ve hedef” gösteren bu yazının davayla ilgisi olmadığını söyledi. Dosyada delil olarak yer alan bu yazının usule aykırı olduğu gerekçesiyle çıkarılmasını istedi.

Ayrıca, 13. ACM'de devam eden dört akademisyenin davasını anlattı. Akademisyenlerinin dosyasının benzer olduğunu söyleyerek 13. ACM’de TMK 7/2’den değil TCK 301. maddesinden yargılama yapılması için izin istendiğini ve bu iznin geldiğini aktardı.

13. ACM’deki dosya

Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları gerekçesiyle haklarında TMK 7/2'den açılan davada, savcının talebi üzerine Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesinden yargılama yapılması için Adalet Bakanlığı'na yargılama izni için başvuruldu. Bakanlık ilgili izni verdi. Dört akademisyenin yargılaması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

TCK 301

Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Çınar’ın yargılamasının da TCK 301 yönünde devam etmesi gerektiğini belirten Aksu incelenmesi için 13. ACM’deki dosyanın celbini talep etti.

Aksu son olarak “Adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi ve usul ekonomisi açısından aralarında fiili ve hukuki birliktelik bulunan akademisyen dosyalarının birleştirilmesini talep ediyorum” dedi.

Savcı tüm taleplerin reddini istedi

Aksu’nun ardından ara mütalaasını açıklayan savcı, derhal beraat, birleştirme ve TCK 301 yönünden yargılamaya devam edilmesi dahil avukat Aksu’nun bütün taleplerinin reddini istedi.

Sanığa ve avukatına savunma için ek süre verilmesi yönünde ise olumlu görüş bildirdi.

 13. ACM'den belgeler istenecek

Mahkeme heyeti, derhal beraat ve birleştirme taleplerini reddetti.

TCK 301’den yargılama yapılması yönünde talebin değerlendirilmesi için 13. ACM’deki dosyanın iddianamesinin, duruşma tutanaklarının, mahkemece Adalet Bakanlığı’na yazılan yazının ve gelen cevabın incelenmek üzere istenmesine karar verdi.

Aksu’nun dosyada delil olarak bulunan yazının çıkarılması talebi de şu aşamada reddedildi. Heyet yazıyı inceledikten sonra bu talebi değerlendireceğini söyledi.

Sanığa ve avukatına savunma için ek süre veren mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın 12 Şubat saat 09.30’da görülmesine karat verdi.

2. duruşma

Duruşma salonunda hazır bulunan Arş. Gör. Zeynep Arıkan suçlamaları reddederek derhal beraat talebinde bulundu. Savunma için ek süre talep etti.

Avukat İnayet Aksu, Şenay Çınar’ın duruşmasındaki beyan ve taleplerini aynen tekrarladı. Savcı yine ek süre talebi dışındaki bütün taleplerin reddini istedi.

Duruşma 12 Şubat'ta devam edecek

Mahkeme heyeti, Çınar’ın duruşmasındaki gerekçe ve kararını tekrar ederek savunmalarını hazırlamak üzere sanık ve avukatına ek süre verdi.

Bir sonraki duruşma 12 Şubat 09.45’te görülecek.

Akademisyen yargılamaları hakkında

5 Aralık 2017'de başlayan davalar 17 Temmuz 2018’e kadar sürdü. 225 günde 256 akademisyenin davalarının ilk duruşmaları görüldü. Bu süreçte bir kısmının ikinci ve üçüncü duruşmaları da yapıldı; 19 kişiye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel ve Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Büşra Ersanlı'ının cezası dışında bütün cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

5 Eylül itibariyle 258 akademisyenin ilk duruşması görülmüş oldu.

Ne olmuştu?

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

5 Eylül itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 258 oldu. 19 akademisyen 1’er yıl 3’er ay hapis cezasına mahkum oldu. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel ve Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın cezası hariç cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Üstel’in ve Ersanlı'nın cezalarının ertelememe gerekçesi olarak "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği" ve "mahkemede suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı" gösterildi.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava sürüyor.

Birleştirme kararları

33. ACM'de 27, 25. ACM'de yedi, 29 ACM'de dört olmak üzere 38 akademisyenin dosyaları birleştirildi.

(TP)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/200496-iki-akademisyen-ilk-dur...