Üç Akademisyen Daha İlk Duruşmalarına Çıktı

Yazar / Referans: 
Beyza Kural, Bianet
Tarih: 
18.09.2018

37. ACM derhal beraat taleplerini reddederken, bildiri nedeniyle açılan ilk dava olan 13. ACM'deki dosyaların celbini istedi. 29-1 ACM Türk Ceza Kanunu (TCK) 301. maddeden soruşturma izni istenmesine karar verdi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlanan akademisyenlere yönelik davalar adli yılın açılışının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

37.  Ağır Ceza Mahkemesi'nde ACM'de Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Z. S.P. ve doktora öğrencisi Ömer Faruk Yekdaş'ın, 29. ACM'de Türk Alman Üniversitesi'nden Dok. Öğr. Üyesi Berke Özenç'in ilk duruşmaları görüldü.

37. ACM derhal beraat taleplerini reddederken, bildiri nedeniyle açılan ilk dava olan 13. ACM'deki dosyaların celbini istedi. 29-1 ACM Türk Ceza Kanunu (TCK) 301. maddeden soruşturma izni istenmesine karar verdi.

37 ACM

Mahkeme heyeti şu isimlerden oluştu: Başkan Serkan Baş, Üyeler: Nail İnce, Erol Güngör, Savcı: Can Tümer Keriş

1. Duruşma

Z. S. P. duruşma salonunda hazır bulundu.

Akademisyen "Suç işlediğimi düşünmüyorum. Derhal beraatimi istiyorum" dedi. Savunması için ek süre istedi.

Avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, ortada suç olmadığından derhal beraat, bu aşamada beraat kararı verilmemesi halinde dosyanın bildiri nedeniyle açılan ilk dava olan 13. ACM'deki dosya ile, bu uygun görülmezse 37. ACM'deki akademisyen dosyalarının birleştirilmesini talep etti.

Savcı derhal beraat talebinin, 13. ACM'deki dosya ile birleştirmenin reddini istedi. 37. ACM'deki dosyaların birleştirme talebine dair takdir mahkemenin dedi.

Heyet, dosya kapsamı ve iddianame anlatımına göre deliller toplanmadan ve sanık savunması alınmadan derhal beraat kararı verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı anlaşıldığı gerekçesiyle bu talebin reddine,

13. ACM'deki dosyanın iddianame, iddianame kabul kararı ve duruşma zabıtlarının celbine, birleştirme talebinin bu evrak geldikten sonra karara bağlanmasına,

37. ACM'deki dosyaların birleştirme talebinin daha sonra değerlendirilmesine karar verdi. Savunma için ek süre verdi. Bir sonraki duruşma 27 Şubat 2019 09.30'da.

2. Duruşma

Ömer Faruk Yekdeş duruşma salonunda hazır bulundu. Savunma için süre istedi.

Avukatı Ruken Gülağacı, usule dair itirazlarını iletti.

"İddianamenin bildiriye karşı cevap metni şeklinde, hükümetin savunması niteliğinde" olduğunu söyledi.  Bu iddianame ile yargılama yapılamayacağını belirtti.

Dosyada delil olarak yer alan Emre Erciş imzalı yazının dosya ile ilgisi olmadığını belirterek dosyadan çıkarılmasını istedi.

Derhal beraat, dosyanın 13. ACM'deki dosya ile birleştirilmesi, aksi halde 37. ACM'deki dosyaların birleştirilmesini talep etti.

Savcı ek süre dışındaki taleplerin reddini istedi. 

Heyet, önceki duruşmadaki gerekçelerle derhal beraat talebinin reddine,

13. ACM'deki dosyanın, iddianame, iddianame kabul kararı ve duruşma zabıtlarının celbine, birleştirme talebinin bu evrak geldikten sonra karara bağlanmasına,

37. ACM'deki dosyaların birleştirme talebinin daha sonra değerlendirilmesine karar verdi.

Dosya içindeki Emre Erciş imzalı yazının çıkarılması talebinin gerekçede tartışılması gerektiği anlaşıldığı gerekçesiyle reddine karar verdi.

Savunma için ek süre verdi. Bir sonraki duruşma 27 Şubat 2019 09.45'de.

29-1 ACM

Mahkeme heyeti şu isimlerden oluştu: Başkan: Ümit Kartlı, üyeler: Özkan Gürel, Erhan Akman, Savcı: Mustafa Dağ.

Türk Alman Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Berke Özenç’in ilk duruşması görüldü.

Mahkemenin 13. ACM’ye TCK 301. Yönünde yargılama iznine dair yazdığı müzekkereye cevap geldiği görüldü. Heyet, duruşma başında savcıya eylemin sübutu halinde TCK’nın 301. Maddesi uyarınca değerlendirme yapılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle soruşturma izni istenmesine dair görüşünü sordu.

Savcı ara mütalaasında TCK 301. Maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenmesini talep etti.

Mahkeme başkanı,  bu nedenle Özenç’in savunmasını almayacağını belirtince avukatı Senem Doğanoğlu, kimlik tespiti yapılmadığını, iddianamenin okunmadığını söyledi. Usule dair taleplerini dile getirdi.

İddianamede, müvekkilinin emniyette verdiği ifadeden başka bir ifadenin yer aldığın anlattı. İddianamenin hatalı ve eksik olduğu gerekçesiyle savcılığa iadesini talep etti.

Savcı, mevcut hukukta iddianamenin düzeltilmesi şeklinde bir müessesenin bulunmadığı, sanık hakkındaki kamu davasıyla ilgili olarak da mahkemece iddianamenin kabulüne karar verildiği, Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca iddianamenin kabulüne karar verdikten sonra reddinin mümkün olmadığı gerekçesiyle talebin reddini istedi.

Heyet de aynı gerekçeyle talebi reddetti.

Avukat, “TCK 301 madde yakında kadük kalacak bir maddedir, AİHm kararları bu yöndedir” diyeren savunma alınmadan TCK 301. Madde değerlendirilmesini uygun bulmadıklarını belirtti, savcının301. Madde talebine katılmadıklarını iletti. Ayrıca derhal beraat talep etti.

Heyet, sanığa isnat edilen suçun vasıf ve mahiyetinin TCK 301. Maddesinde belirtilen suçu oluşturma ihtimaline binayen Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alınması için dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, yargılamanı ve sanık savunmasının cevap geldikten sonra devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 25 Aralık saat 09.30’da.

Akademisyen yargılamaları hakkında

5 Aralık 2017'de başlayan davalar 17 Temmuz 2018’e kadar sürdü. 11 Eylül 2018'de adli tatilin bitmesiyle yargılamalara tekrar başlandı. 18 Eylül itibariyle 264 akademisyenin ilk duruşması görülmüş oldu. Bu süreçte bir kısmının ikinci ve üçüncü duruşmaları da yapıldı; 23 kişiye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel ve Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Büşra Ersanlı'ının cezası dışında bütün cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ne olmuştu?

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

18 Eylül itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 264 oldu. 23 akademisyen 1’er yıl 3’er ay hapis cezasına mahkum oldu. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel ve Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın cezası hariç cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Üstel’in ve Ersanlı'nın cezalarının ertelememe gerekçesi olarak "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği" ve "mahkemede suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı" gösterildi.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava sürüyor.

Birleştirme kararları

33. ACM'de 27, 25. ACM'de yedi, 29 ACM'de dört olmak üzere 38 akademisyenin dosyaları birleştirildi.

(BK)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/200893-uc-akademisyen-daha-ilk...