Mahkeme Başkanı: Burada Pazarlık Yapmıyoruz

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
11.10.2018

Beş ayrı mahkemede 18 akademisyenin duruşmaları görüldü. Üç akademisyenin "terör örgütü propagandası" bir akademisyenin "örgüte üye olmamakla beraber örgüte yardım" suçlamasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

Bugün beş ayrı mahkemede 18 akademisyenin davalarının birinci ve ikinci duruşmaları görüldü:

* 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi’nden ihraç edilen Dr. Utku Uraz Aydın Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri bölümünden Yrd. Doç. Dr. Filiz Arıöz, Hukuk Fakültesi'nden ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Ceren Akçabay, aynı fakülteden emekli Prof. Dr. Nihal Saban ve Kadir Has Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Dr. Sarphan Uzunoğlu'nun ikinci duruşmaları.

* 27. ACM'de Dr. Öğr. Gör. Melike Acar ve Atatürk Enstitüsü’nde Öğr. Gör. Ayşegün Soysal'ın ikinci duruşmaları.

* 25. ACM'de Bilgi Üniversitesi'nden Arş. Gör. Süreyya Topaloğlu'nun ikinci duruşması.

* 24. ACM'de Bilgi Üniversitesi'nden Öğr. Üyesi Ohannes Kılıçdağı, Sabancı Üniversitesi'nden Öğr. Üyesi Erdağ Aksel, MSGSÜ'den Öğr. Üyesi Özlem Güçlü ve Doç. Dr. Şükrü Aslan'ın birinci duruşmaları.

* 28. ACM'de Bilgi Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Yonca Demir, Arş. Gör. E.A., Dr. Öğr. Üyesi Başak Tuğ Onaran; MSGSÜ'den Arş. Gör. Hazal Azeri, Arş. Gör. Çare Olgun Çalışkan ve Sabancı Üniversitesi'nden Öğr. Üyesi Çağla Aydın'ın birinci duruşmaları görüldü.

5 akademisyen savunma yaptı

Akademisyenlerden Arıöz, Uzunoğlu, Kılıçdağı, Aslan, E.A., Onaran ve Azeri duruşmalarına katılamadı. 

Uraz Aydın, Akçabay, Saban, Çağla Aydın ve Aksel savunmalarını yaptı.

3 akademisyen için TMK 7/2'den mütalaa

37. ACM'de savunma yapan Aydın, Akçabay ve Saban için savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı.

Akademisyenlerin Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 maddesine göre cezalandırılmasını istedi.

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

1 akademisyene TCK 314'ten mütalaa

24. ACM'de savunmasını yapan akademisyenlerden erdağ Aksel için savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Sanığın "örgüt üyesi olmamakla beraber örgüte yardım etme" suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.

TCK 220/7

Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek olan ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.

TCK 314/2

TCK madde 220/7’ye göre suçlanan kişiye verilecek cezayı kapsayan maddedir. Buna göre, örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

TMK 5/1

Bu maddeye göre, yukarıda tanımlanan suçtan ceza alan kişiye verilen ceza yarıda bir oranında arttırılır.

Duruşmalardan ayrıntılar şöyle:

37. ACM

Mahkeme Başkanı: Akın Gürlek - Üyeler: Ferhat Gülbağça, Ferhat Şahin - Savcı: Can Tümer Keriş.

1. duruşma

Dr. Utku Uraz Aydın savunmasını sundu.

Avukat Özlem Ayata tevsii tahkikat (soruşturmanın genişletilmesi) ve 13. ACM'de devam eden dört akademisyenin dava dosyasının tamamının mahkemeye celbini talep etti.

13. ACM’deki dosya

Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları gerekçesiyle haklarında TMK 7/2'den açılan davada, savcının talebi üzerine Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesinden yargılama yapılması için Adalet Bakanlığı'na yargılama izni için başvuruldu. Bakanlık ilgili izni verdi. Dört akademisyenin yargılaması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

TCK 301

Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Sanığın TMK 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasını istedi. Aydın ve avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa ve avukatına bir dahaki celseye kadar son savunmalarını yapmak üzere kesin süre verdi. Tevsii tahkikat talepleri reddedildi.

Bir sonraki duruşma 9 Ocak 2019'da.

2. duruşma

Yrd. Doç. Dr. Ceren Akçabay savunmasını sundu.

Avukat Özlem Ayata taleplerini savcı ise ceza istediği mütalaasını yineledi.

Heyet aynı karar ve gerekçelerle bir sonraki duruşmanın 9 Ocak 2019'da görülmesine karar verdi.

3. duruşma

Yrd. Doç. Dr. Filiz Arıöz raporlu olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı.

Avukatları heyet değişikliği nedeniyle önceki celse sundukları tevsii tahkikat taleplerini yineledi.

Heyet, talebi reddetti. Bir sonraki duruşma 25 Aralık'ta görülecek.

4. duruşma

Öğr. Gör. Dr. Sarphan Uzunoğlu yurtdışında olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı. Avukatı Melike Polat Bursalı bu nedenle bu celse savunma yapmayacaklarını söyledi.

Heyet, sanığın savunmasının ilk celsede alındığı için yeniden alınmasına gerek olmadığına karar verdi. Avukata tevsii tahkikat taleplerini yazılı olarak bildirmesi için ek süre verildi. Ayrıca dosyanın esas hakkında mütalaasını hazırlaması için iddia makamına gönderilmesine karar verildi.

Bir sonraki duruşma 7 Kasım'da görülecek.

5. duruşma

Prof. Dr. Nihal Saban savunmasını sundu.

Saban'ın savunması sırasında kullanacağı görselleri projeksiyon ile sunma talebi reddedildi. Saban görselleri bilgisayarından açtı.

Sonrasında avukat Metin İriz tevsii tahkikat kapsamında taleplerini sundu. Mahkeme heyeti bu talebi "yargılamaya bir katkı sağlamayacağı" gerekçesiyle reddetti.

Savcı ceza istediği esas hakkında mütalaasını yineledi.

Heyet, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için ek süre verdi. Bir sonraki duruşma 9 Ocak 2019'da.

27. ACM 

Mahkeme Başkanı: Tamer Keskin - Üyeler: Ramazan Çiçek, Talip Ergen - Savcı: Murat Demircioğlu.

Dr. Öğr. Gör. Melike Acar ve Öğr. Gör. Ayşegün Soysal duruşma salonunda hazır bulundu.

Avukatlarının mazereti sebebiyle duruşmaya katılamadığını belirten akademisyenler, avukatları eşliğinde savunmalarını yapabilmek için ek süre talep ettiler. 

Duruşmaların ikisi de 7 Kasım'a bırakıldı.

25. ACM

Mahkeme Başkanı: Selami Yılmaz - Üyeler: Akın Kavi, Beyhan Acar - Savcı: Mehmet İlker Durmaz.

Arş. Gör. Süreyya Topaloğlu duruşma salonunda hazır bulundu. Derhal beraat talebi olduğunu belirterek bu celsede savunma yapmayacağını söyledi.

Ardından avukat Meriç Eyüboğlu müvekkilinin derhal beraat talebini yineledi. Beraat kararı verilmezse 13. ACM'deki dört akademisyenin dosyasıyla birleştirme talep eden eyüboğlu heyetin aksi kanaatte olması halinde mahkemenin kendi bünyesindeki akademisyen dosyalarını birleştirmesini talep etti.

Savcı, soruşturmanın genişletilmesi talebi olmadığını belirterek talep edilmesi halinde esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, avukatın bütün taleplerini reddetti. Savcının mütalaa verilmesi talebinin ise sanığın ek savunması alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verdi. 

Bir sonraki duruşma 17 Ocak 2019'da görülecek.

24. ACM

Mahkeme Başkanı: Yusuf Yılmaz - Üyeler: Ramazan Balcı, Çağlayan Özbay - Savcı: Halil İbrahim Kuş.

1. duruşma

Öğr. Üyesi Ohannes Kılıçdağı yurtdışında olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı. Avukatı Sevgi Kalan celse arasında savunmasını dinleteceklerini söyledi. 

Bir sonraki duruşma 15 Ocak 2019'da.

2. duruşma

Doç. Dr. Şükrü Aslan ve avukatı mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Bir sonraki celse 5 Şubat 2019'da görülecek.

3. duruşma

Öğr. Üyesi Erdağ Aksel savunmasını sundu.

TIKLAYIN - Erdağ Aksel'in Beyanı

Sonrasında avukatı "Kimsenin cumhuriyet savcısı olması hukuki gerçeği çarpıtmasına izin vermez" diyerek iddianamede tanımlanan suçun TMK 7/2'nin değil TCK 301'in unsurlarını tarif ettiğini söyledi. Suçun vasfının değiştirilmesi, müvekkilinin duruşmalardan vareste tutulması taleplerinde bulundu.

Heyet avukatın her iki talebini de reddetti. Savcı esas hakkında mütalaasını yazılı olarak sundu. Sanığın "örgüte üye olmamakla beraber örgüte yardım" suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa ve avukatına yazılı savunmalarını sunmak için süre verdi. Bir sonraki duruşma 10 Ocak 2019'da görülecek.

4. duruşma

Öğr. Üyesi Özlem Güçlü derhal beraatini istedi. Ayrıntılı savunmasını bu celsedeki karara göre sunacağını söyledi. Mahkeme başkanı "Burada pazarlık yapmıyoruz" diye konuştu.

Ardından avukat Meriç Eyüboğlu müvekkilinin talebinin hukuki olduğunu belirterek derhal beraat ve 13. ACM ile birleştirme aksi durumda mahkemenin kendi bünyesindeki dosyaları birleştirmesi taleplerinde bulundu.

Heyet talepleri reddetti. Avukat Eyüboğlu tevsii tahkikat talepleri olduğunu söyledi. Heyet sanığa ve avukatına savunma için ek süre, savcıya esas hakkında mütalaayı hazırlaması için süre verdi. 

Bir sonraki duruşma 29 Kasım'da görülecek.

28. ACM

Mahkeme  Başkanı: Ersin Özaslan - Üyeler: Serkan Yoğurtçu, Muhsin Onay - Savcı: Orhan Uzun.

1, 2 ve 3. duruşmalar

Arş. Gör. E.A. raporlu, Dr. Öğr. Üyesi Başak Tuğ Onaran ve Arş. Gör. Hazal Azeri ise yurtdışında oldukları için duruşmalarına katılamadı.

E.A.'nın bir sonraki duruşması 13 Kasım'da, Onaran'ınki 18 Aralık'ta, Azeri'ninki ise 14 Aralık'ta görülecek.

4. ve 5. duruşmalar

Öğr. Gör. Yonca Demir ve Arş. Gör. Çare Olgun Çalışkan duruşmalarında hazır bulundu.

Avukatları Meriç Eyüboğlu bu aşamada derhal beraat talepleri olduğunu söyledi. Beraat kararı verilmezse 13. ACM'deki dört akademisyenin dosyasıyla birleştirme talep eden eyüboğlu heyetin aksi kanaatte olması halinde mahkemenin kendi bünyesindeki akademisyen dosyalarını birleştirmesini talep etti.

Demir'in bir sonraki duruşması 13 Kasım'da, Çalışkan'ınki 27 Kasım'da görülecek.

6. duruşma

Öğr. Üyesi Çağla Aydın savunmasında suçlamaları reddederek derhal beraat talebinde bulundu.

Avukatı derhal beraat, 13. ACM ile birleştirme ve TCK 301'den soruşturma izni alınması taleplerinde bulundu. Mahkeme heyeti bütün talepleri reddetti. 

Sanığa ve avukatlarına yazılı savunmalarını hazırlamak için ek süre verildi. Bir sonraki duruşma 20 Kasım'da görülecek.

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

11 Ekim itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 304 oldu. 27 akademisyen 1’er yıl 3’er ay hapis cezasına mahkum oldu. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel ve Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın cezası hariç cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Üstel’in ve Ersanlı'nın cezalarının ertelememe gerekçesi olarak "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği" ve "mahkemede suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı" gösterildi.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava sürüyor.

Birleştirme kararları

33. ACM'de 27, 25. ACM'de yedi, 29 ACM'de dört olmak üzere 38 akademisyenin dosyaları birleştirildi.

(TP)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/201594-mahkeme-baskani-burada-...