Bir Akademisyene 1 Yıl 3 Ay Ertelemeli Hapis Cezası

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
25.10.2018

28. ACM heyeti Fevziye Deniz Ceylan'a TMK 7/2'den suçunu sabit görerek 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ceza ertelendi. Gülçin Karabağ için esas hakkında mütalaasını sunan savcı sanığın aynı suçlamayla cezalandırılmasını istedi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

Bugün üç ayrı mahkemede 16 akademisyenin duruşmaları görüldü:

23. ACM: Bilgi Üniversitesi'nden Arş. Gör. S.H., Prof. Dr. E. Ahmet Tonak, Dr. Öğr. Üyesi Esra Sakınç, Doç. Dr. Ayşe Evren Hoşgör, Arş. Gör. Kudret Çobanlı, Maltepe Üniversitesi'nden Öğr. Gör. İrfan Eroğlu; MSGSÜ'den Prof. Dr. Sefa Feza Arslan, Doç. Dr. Özgür Martin, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Toksoy; York Üniversitesi doktora öğrencisi B.K., Washington Üniversitesi doktora öğrencisi D.G.İ., Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Zeynep Güney ve İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu'nun birinci duruşmaları.

24. ACM: Boğaziçi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Emine Fişek'in dördüncü duruşması.

28. ACM: Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Arş. Gör. Gülçin Karabağ ve Sabancı Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Fevziye Deniz Tarba Ceylan'ın ikinci duruşmaları.

Bir akademisyene 1 yıl 3 ay hapis cezası

28. ACM heyeti bugün ikinci duruşması görülen Fevziye Deniz Tarba Ceylan'a Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2'de düzenlenen "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu sabit görerek 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği takdirde, kişi beş yıl içinde kasten yeni bir suç işlemezse hüküm ortadan kaldırılıyor.

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 231’deki düzenlemede şu ifadeler öne çıkıyor.

“Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.  Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar.”

TMK 7/2'den cezalandırma talebi

28. ACM'de ikinci duruşması görülen Gülçin Karabağ savunmasını yaptı. Avukatın talepleri heyet tarafından reddedildi. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanığın TMK 7/2'ye göre cezalandırılmasını istedi. Duruşma ertelendi.

23. ACM heyeti bugün görülen 13 duruşmada da avukatların derhal beraat, 13. ACM'de devam eden dört akademisyenin dosyasıyla birleştirme ve mahkemenin kendi bünyesindeki dosyaları birleştirmesi taleplerini reddetti. Heyet 13. ACM'deki dosyanın mahkemeye celbini istedi.

13. ACM’deki dosya

Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları gerekçesiyle haklarında TMK 7/2'den açılan davada, savcının talebi üzerine Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesinden yargılama yapılması için Adalet Bakanlığı'na yargılama izni için başvuruldu. Bakanlık ilgili izni verdi. Ancak davanın son duruşmasında esas hakkında mütalaasını sunan savcı, akademisyenlerin TMK 7/2'ye göre cezalandırılmasını istedi. Dört akademisyenin yargılaması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

TCK 301

Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Duruşmalardan ayrıntılar şöyle:

23. ACM

Mahkeme başkanı: Ahmet Uğuz - Üyeler: Emine Çakır, Ali Özcan - Savcı: Aydın Boztaş.

1. duruşma

S.H. eğitim çalışması nedeniyle yurtdışında olduğu için duruşmaya katılamadı. Avukatı Ali Deniz Ceylan müvekkiliyle beraber savunma yapacağını söyledi. Süre istedi.

Heyet, sanığın müdafinin mazeretini kabul ederek duruşmayı 5 Mart 2019, saat 09.00’a bıraktı.

2. duruşma

E. Ahmet Tonak yurtdışında ikamet ettiği için duruşmaya katılamadı. Avukatı mahkemeye belgeleri sunarak müvekkilinin beyanının istinabe yoluyla alınmasını talep etti. 

Heyet, talebi kabul ederek istinabe için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 5 Mart 2019, saat 09.10’da.

3. duruşma

Duruşma salonunda hazır bulunan Kudret Çobanlı savunmasını sundu.

Çobanlı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını (HAGB) kabul etti. Ardından avukatı Sevgi Kalan Güvencin, müvekkiline atılı “terör örgütü propagandası yapmak” suçunun maddi unsurlarının oluşmadığını belirterek derhal beraatini istedi. 

Avukat Ali Deniz Ceylan ayrıntılı savunmasını ve tevsii tahkikat (soruşturmanın genişletilmesi) taleplerini ilerleyen aşamalarda yazılı olarak sunacağını söyledi. Mahkemenin kendi bünyesindeki akademisyenin dosyalarını birleştirilmesini talep etti.

Savcı taleplerin reddini istedi. Heyet, derhal beraat ve birleştirme taleplerinin bu aşamada reddine karar verdi. 13. ACM’deki dosyanın bütün halinde mahkemeye celbini istedi. 

Bir sonraki duruşma 5 Mart 2019’da.

4. duruşma

Esra Sakınç savunmasının hazır olmadığını belirterek süre talep etti. 

Avukatı Ayşe Akkaya Yazıcıoğlu derhal beraat ve dosyaların birleştirilmesi taleplerini sundu.

Heyet, bir önceki duruşmadaki kararlarını tekrarladı. Sanığa savunmasını hazırlayabilmek için süre verdi.

Bir sonraki duruşma 5 Mart 2019’da.

5 ve 6. duruşmalar

Duruşma salonunda hazır bulunan Sefa Feza Arslan ve Özgür Martin mahkemeden savunma için süre istediler.

Avukatları Meryem Kavak Ertuğrul müvekkilleri için ayrı ayrı derhal beraat, yargılama devam edecekse de dosyaların 13. ACM’de devam eden dört akademisyenin dava dosyasıyla birleştirilmesi taleplerinde bulundu. Mahkemenin aksi kanaatte olması halinde kendi bünyesindeki akademisyen dosyalarını birleştirmesini istedi.

Savcı, tüm taleplerin reddini talep etti. Heyet, diğer duruşmalardaki kararlarını tekrarladı.

Duruşmalar 5 Mart 2019’da devam edecek.

7. duruşma

Zeynep Güney yurtdışında ikamet ettiği için avukatı Meryem Kavak Ertuğrul savunmasının istinabe yoluyla alınmasını talep etti. Aynı zamanda derhal beraat ve birleştirme taleplerini tekrarladı. 

Heyet, derhal beraat ve birleştirme taleplerinin bu aşamada reddetti. İstinabe talebini kabul ederek gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 5 Mart 2019’da.

8 ve 9. duruşma

B.K. ve Gamze Toksoy eğitim çalışmaları nedeniyle yurtdışında oldukları için duruşmaya katılamadı. Avukatları Meriç Eyüboğlu, savunmasını müvekkillerinin savunması alındıktan sonra mahkemeye sunacağını söyledi.

Heyet, 13. ACM’deki dosyanın tamamını mahkemeye istedi. Sanıkların mazeretlerini kabul etti. İki duruşma da 5 Mart 2019’a bırakıldı.

10 ve 11. duruşma 

Duruşmada hazır bulunan Ayşe Evren Hoşgör ve İrfan Eroğlu savunmalarını hazırlayıp sunmak için mahkemeden süre talep ettiler.

Ardından avukatları Meriç Eyüboğlu, her iki müvekkili için de derhal beraat talebinde bulundu. Mahkemenin yargılamaya devam kararı vermesi halinde dosyaların 13. ACM’deki dört akademisyenin dosyası ile birleştirilmesi, mahkeme aksi kanaatteyse kendi mahkemesi bünyesindeki dosyaları birleştirmesini talep etti.

Heyet, önceki duruşmadaki kararlarını tekrarladı. Sanıklara ve müdafileri Meriç Eyüboğlu’na savunmalarını hazırlamak için süre verdi.

İki duruşma da 5 Mart 2019’da devam edecek.

12. duruşma

D.G.İ. eğitim çalışmaları nedeniyle yurtdışında olduğu için duruşmaya katılamadı. Avukatı Bayram Öncel istinabe talebinde bulundu. 

Heyet, istinabe işlemlerinin başlatılmasına ve 13. ACM’den dosyanın istenmesine karar verdi. 

Bir sonraki duruşma 5 Mart 2019’da.

13. duruşma

Sevgi Uçan Çubukçu sağlık sorunları nedeniyle raporlu olduğu için duruşmaya katılamadı. Avukatı Emel Ataktürk Sevimli savunmalarını hazırlayabilmek için süre istedi. Heyet sanık ve müdafine savunmalarını hazırlamak için süre verdi. 13. ACM’deki dosyanın celbini istedi. 

Bir sonraki duruşma 5 Mart 2019’da.

24. ACM

Mahkeme başkanı: Yusuf Yılmaz - Üyeler: Ramazan Balcı, Çağlayan Özbay - Savcı: Halil İbrahim Kuş.

Emine Fişek mazeret bildirerek duruşmaya katılamadı. Avukatı Meriç Eyüboğlu ikinci celsede verilen esas hakkında mütalaaya karşı henüz savunmasını sağlık sorunları nedeniyle hazırlayamadığını söyledi. 

Tevsii tahkikat taleplerini sunmak ve savunmasını hazırlayabilmek için süre istedi.

Birleştirme kararı

Savcı, yargılamanın ikinci duruşmasında sunduğu ve sanığın "örgüte üye olmamakla beraber örgüte yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını istediği esas hakkında mütalaasını yineledi.

Mahkeme heyeti, dosyayı kendi mahkemesindeki diğer akademisyen dosyalarıyla birleştirme yönünde karar verdi. Bir sonraki duruşma 25 Nisan 2019’da.

28. ACM

Mahkeme başkanı: Ersin Özaslan - Üyeler: Serkan Yoğurtçu, Muhsin Onay - Savcı: Mehmet Fatih Aldemir.

1. duruşma

Gülçin Karabağ savunmasını sözlü ve yazılı olarak mahkemeye sundu.

Avukat Meryem Kavak Ertuğrul derhal beraat, dosyanın 13. ACM'de devam eden dört akademisyenin dosyasıyla birleştirilmesi taleplerinde bulundu. Mahkeme aksi kanaatte ise kendi bünyesindeki dosyaları birleştirmesini istedi.

Heyet, talepleri reddetti. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı saığın TMK 7/2'ye göre cezalandırılmasını istedi.

Heyet, sanık ve müdafine esasa karşı savunmalarını sunmaları için süre verdi. Bir sonraki duruşma 18 Aralık'ta görülecek.

2. duruşma

Duruşma salonunda hazır bulunan Fevziye Deniz Ceylan önceki duruşmada sunduğu beyanlarını tekrar etti. Derhal beraatini istedi.

Avukatı Selin Yılmaz esasa karşı savunmasında iddianameye ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve “şahsi” bir şekilde hazırlandığını söyledi. Ardından tevsii tahkikat taleplerini yazılı olarak mahkemeye sundu.

1 yıl 3 ay hapis cezası

Savcı, avukatın taleplerinin “yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu” gerekçesiyle reddini istedi.İlk celsede sunduğu esas hakkında mütalaasını yeniledi. “Sanığın TMK 7/2’ye göre cezalandırılmasını talep ederiz” dedi. Heyet, tevsii tahkikat taleplerini reddetti.

Tekrar söz alan Yılmaz, müvekkilinin derhal beraatini istedi. Aksi kanaatte olunması halinde cezai indirimlerin ve HAGB'nin uygulanmasını talep etti.

Heyet, "sanığın TMK 7/2'den suçunun sabit görülerek aynı maddenin 1. cümlesi gereğince suçun işleniş biçimi, fiilin özellikleri, katın ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınarak 1 yıl hapisle cezalandırılmasına, suçu basın ve yayın yoluyla işlemesi nedeniyle aynı maddenin 2. cümlesi gereğince cezanın ikide bir oranında arttırılmasına, yargılama sıraındaki davranışları nedeniyle altıda bir oranında indirim yapılarak 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına" karar verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

25 Ekim itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 353 oldu. 33 akademisyen 1’er yıl 3’er ay hapis cezasına mahkum oldu. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel ve Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın cezası hariç cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Üstel’in ve Ersanlı'nın cezalarının ertelememe gerekçesi olarak "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği" ve "mahkemede suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı" gösterildi.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava sürüyor.

Birleştirme kararları

33. ACM, 25. ACM, 29 ACM, 30. ACM'de akademisyen dosyaları birleştirildi.

(TP)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/202007-bir-akademisyene-1-yil-...