Bir Akademisyene Ertelemeli Hapis Cezası, Bir Dosyada Birleştirme Kararı

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
06.12.2018

Akademisyen Gülhan Balsoy'a hükmün açıklanması geri bırakılarak 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 24. ACM heyeti ise kendi mahkemesi bünyesindeki dosyaları birleştirmeye devam etti.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

Bugün 4 ayrı mahkemede 12 akademisyenin duruşmaları görüldü:

24. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM): Maltepe Üniversitesi'nden ihraç edilen Dr. Öğr. Üyesi Esra Akbalık'ın ikinci duruşması.

26. ACM: Özyeğin Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Z.M., Koç Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Didem Pekün ve İstanbul Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Eylem Özdemir'in birinci duruşmaları.

28. ACM: Doç. Dr. Gülhan Balsoy'un üçüncü duruşması.

33. ACM: Nişantaşı Üniversitesi’ndeki işine son verilen Yrd. Doç. Dr. Çetin Gürer'in üçüncü; Yıldız Teknik Üniversitesi'nden (YTÜ) ihraç edilen Doç. Dr. Tuba İnal Çekiç'in dördüncü ve YTÜ'den Öğr. Gör. Zeynep Batumlu; MSGSÜ'den doktora öğrencisi Güler İnce ile Yrd. Doç. Dr. Barış Yapışkan; Viyana Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Ayşe Işın Önol Azize; Mersin Üniversitesi'nden ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Bediz Bayraktar'ın birinci duruşmaları.

Bir hapis cezası

28. ACM'de duruşması görülen Gülhan Balsoy hakkında, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2'de düzenlenen "terör örgütü propagandası yapmak suçu sabit görülerek" 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği takdirde, kişi beş yıl içinde kasten yeni bir suç işlemezse hüküm ortadan kaldırılıyor.

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 231’deki düzenlemede şu ifadeler öne çıkıyor.

“Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.  Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar.”

Bir birleştirme

24. ACM heyeti, bugün duruşması görülen Esra Akbalık'ın dosyasını da kendi mahkemesindeki diğer akademisyen dosyalarıyla birleştirmeye karar verdi.

Birleşen dosyaların duruşması 25 Nisan 2019'da görülecek.

Duruşmalardan ayrıntılar şöyle:

26. ACM

Mahkeme başkanı: Kemal Selçuk Yalçın - Üyeler: Eda Gerdan, Mehmet Akif Ayaz - Savcı: Hakan Özer.

1. duruşma

Duruşma salonunda hazır bulunan Z.H. iddianameyi teslim almadığını söyledi. Sanık ve avukatına talep ettikleri ek süre verildi.

Bir sonraki duruşma 5 Mart 2019’da.

2. duruşma

Didem Pekün iddianamenin tebligatının yapılmadığını bildirerek süre talep etti. 

Avukat Deha Boduroğlu söz alarak, “İddianamede yöneltilen suçlamanın çok ağır, fakat bildiride şiddete teşvik eden tek bir kelime yok” dedi. Yargılamaya TCK 301. maddesine göre devam edilmesi için Adalet Bakanlığı’ndan izin alınmasını talep etti.

Heyet sadece süre talebini kabul etti. Bir sonraki duruşma 7 Mart 2019’da.

3. duruşma

Eylem Özdemir beraatini isteyerek geldiğini, eğer kabul edilmezse ayrıntılı savunmasını hazırlamak için süre istedi. 

Ardından avukatı 13. ACM’deki dosyayı ve TCK 301 başvurusunu, bu başvurunun birçok mahkeme tarafından yapıldığını kararları heyete sunarak anlattı. İddianamede yer alan eklerin (Emre Erciş’in yazısı başta olmak olmak üzere )

Dosyadan çıkarılmasını istedi. 

Heyet yine sadece süre talebini kabul etti. Bir sonraki duruşma 5 Mart 2019’da.

33. ACM

1. duruşma

Ayşe Işın Önal Azazi yurtdışında yaşadığı için duruşmaya katılamadı.

Avukat Özden Öztan müvekkilinin mazeretine ilişkin belgeleri sundu. Bir sonraki celsede hazır bulunacağı için mazeretinin kabul edilerek süre verilmesini istedi. 

Öztan bununla birlikte atılı suçun manevi unsurlarının oluşmadığını belirterek bu aşamada derhal beraat talepleri olduğunu söyledi.

Heyet, “Sanığın savunmasından sonra değerlendirme yapılması gerektiği anlaşıldığından” derhal beraat talebini reddetti. Avukatlara sanığı celsede veya celse arasında hazır etmek üzere süre verdi.

Bir sonraki duruşma 3 Mayıs 2019’da.

2. duruşma

Barış Yapışkan ve avukatı Meryem Kavak Ertuğrul duruşmada hazır bulundu.

Yapışkan savunmasını yapmak için süre istedi. Ardından avukatı Meryem Kavak Ertuğrul, sorgu yapılmadan karar verilebileceğini söyleyerek müvekkilinin derhal beraatini istedi. Mahkemenin aksi kanaatte olması durumunda dosyanın 13. ACM’de devam eden dört akademisyenin dava dosyasıyla birleştirilmesini, uygun görülmezse mahkemenin kendi bünyesindeki dosyaları birleştirmesini talep etti. 

Savcı, derhal beraat ve birleştirme taleplerinin bu aşamada reddini, süre talebinin kabulünü istedi.

Heyet, “sanığın üzerine yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti göz önüne alındığında hukuki durum değerlendirilmesi yapılacağından” derhal beraat talebini şu aşamada reddetti.

Birleştirme taleplerinin sanık savunması alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 3 Mayıs 2019’da.

3. duruşma

Güler İnce eğitim çalışmaları nedeniyle yurtdışında görevli olduğu için duruşmaya katılamadı.

Avukatı Meriç Eyüboğlu bir sonraki celse müvekkilini hazır edeceğini söyledi.

Heyet, mazereti kabul ederek duruşmayı 3 Mayıs 2019’a bıraktı.

4. duruşma

Bediz Bayraktar derhal beraat talebinde bulundu. Talebi kabul edilmezse ayrıntılı savunmasını sunmak için süre talep etti.

Avukat Meriç Eyüboğlu’nun derhal beraat ve birleştirme talepleri reddedildi.

Bir sonraki duruşma 3 Mayıs 2019’da.

5. duruşma

Avukat Deha Boduroğlu’nun müvekkili Tuba İnal Çekiç hakkındaki yakalama kararına yapılan itirazının bir üst mahkemece reddedildiği açıklandı.

Mahkeme heyeti, hem yakalamanın devamına hem de istinabeyle ilgili işlemlerin devamına karar verdi. 

Bir sonraki duruşma 3 Mayıs 2019’da.

6. duruşma

Didar Zeynep Batumlu "Suçlamaları kabul etmiyorum, derhal beraatimi talep ediyorum. Olmayacaksa da savunma için süre istiyorum" dedi.  

Avukatı derhal beraat talebini yineledi. "Müvekkil barış talebinde bulundu ve bu talep suç değil" dedi. 13. ACM’deki dava dosyasıyla aksi kanaatte olunursa mahkemenin kendi bünyesindeki dosyaları birleştirmesini istedi. 

Ayrıca TCK 301 yönünden bakanlıktan izin alınmasını ve cevap gelene kadar kovuşturmanın durmasını talep etti.

Heyet, derhal beraat ve birleştirme taleplerini sanık savunmasından sonra değerlendireceği gerekçesiyle bu aşamada reddetti. Savunmalarını hazırlamak için sanık ve müdafine süre verdi. 

Bir sonraki duruşma 3 Mayıs 2019’da.

7. duruşma

Çetin Gürer ve avukatı olmadığı için duruşma görülemeden ertelendi.

24. ACM

Mahkeme başkanı: Yusuf Yılmaz - Üyeler: Ramazan Balcı, Çağlayan Özbay - Savcı: Halil İbrahim Kuş. 

Esra Akbalık duruşmada hazır bulundu. Avukatı Ayşe Akkaya Yazıcıoğlu’nun celse arasında birleştirme talebiyle sunduğu dilekçe dosyaya kondu. Savcı birleştirme talebinin kabulünü istedi.

Birleştirme kararı

Heyet, dava dosyasını kendi içindeki diğer akademisyen dosyalarıyla birleştirmeye karar verdi.

Mahkemede birleşen dosyaların duruşması 25 Nisan 2019’da görülecek.

28. ACM

Mahkeme başkanı: Ersin Özaslan - Üyeler: Serkan Yoğurtçu, Muhsin Onay - Savcı: Mustafa Güner.

Gülhan Balsoy’un duruşması savcının bir önceki celsede açıkladığı ve sanığın “terör örgütü propagandası yapmaktan” cezalandırılmasını istediği esas hakkında mütalaasını yinelemesiyle başladı. 

Ardından avukat İnayet Aksu esasa ilişkin savunmasını yaptı. İddia makamının siyasi tasarruflarda bulunduğunu, çağrışımlarla hareket ettiğini söyledi. “İfade özgürlüğü temelinde beraat kararı verilmelidir” diye konuştu.

Balsoy ilk celsede sunduğu savunmasını tekrar ettiğini söyleyerek beraatini istedi.

1 yıl 3 ay hapis cezası

Heyet, gerekçesini ekli kararda açıklamak üzere sanığa "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçunu sabit görerek" 1 yıl hapis cezası verdi. "Suçun basın yayın yoluyla işlendiği" gerekçesiyle suçu yarı oranında arttırarak 1 yıl 6 aya çıkardı. Cezada indirime giden heyet, sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 

Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

6 Aralık itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 426 oldu. 39 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 2 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum oldu. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel, Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Büşra Ersanlı ve İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gülhan Türkay'ın cezası hariç cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Üstel’in ve Ersanlı'nın cezalarının ertelememe gerekçesi olarak "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği" ve "mahkemede suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı" gösterildi. Türkay'ın gerekçesinde ise "sanığın talep etmediği" ifade edildi. Ancak heyet, Türkay'ı 2 yıl denetime tabii tutarak cezasını erteledi.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava sürüyor.

Birleştirme kararları

33. ACM, 25. ACM, 24. ACM, 29 ACM ve 30. ACM'de akademisyen dosyaları birleştirildi.

(TP)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/203248-bir-akademisyene-ertele...