Bir Akademisyene Daha 1 Yıl 3 Ay Ertelemeli Hapis Cezası

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
18.12.2018

28. ACM Gülçin Karabağ'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi; hükmün açıklanması geri bırakıldı. 29. ACM, TCK 301 iznine gelecek yanıtı beklediği için duruşmaları erteledi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları devam etti.

Bugün dört ayrı mahkemede 10 akademisyenin duruşmaları görüldü:

28. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM): Bilgi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Başak Tuğ Onaran'ın ikinci; Yıldız Teknik Üniversitesi'nden (YTÜ) Arş. Gör. Gülçin Karabağ'ın üçüncü duruşması.

32. ACM: İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı ile Öğr. Gör. Didem Çınar ve YTÜ'den Yrd. Doç. Dr. Tuba Kıyan'ın üçüncü; İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ayten Alkan'ın beşinci duruşması.

24. ACM: MSGSÜ'den Yrd. Doç. Dr. E.A.T.'nin ikinci duruşması.

29. ACM: Boğaziçi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Murat Yılmaz ile Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yaman'ın üçüncü; Doğuş Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Aslı Vatansever'in ikinci duruşması.

Bir akademisyene hapis cezası

28. ACM'de duruşması görülen Gülçin Karabağ için Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2'de düzenlenen "terör örgütü propagandası yapmak suçu sabit görülerek" 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği takdirde, kişi beş yıl içinde kasten yeni bir suç işlemezse hüküm ortadan kaldırılıyor.

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 231’deki düzenlemede şu ifadeler öne çıkıyor.

“Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.  Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar.”

Soruşturma izni beklenecek

29. ACM heyeti bugün görülen üç duruşma için de daha önceki celselerde "atılı suçun Türk Ceza Kanunu (TCK) 301 maddesindeki suça dönüşme ihtimaline binaen" Adalet Bakanlığı'ndan istenen soruşturma izninin gelmediğini açıkladı.

Duruşmaların tamamı cevabın beklenmesine karar verilerek ertelendi.

TCK 301

Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Bir dosyada birleştirme

24. ACM heyeti bugün görülen tek akademisyenin duruşmasını da kendi mahkemesi bünyesindeki diğer akademisyen dosyalarıyla birleştirdi.

Birleşen dosyanın duruşması 25 Nisan'da görülecek.

Duruşmalardan ayrıntılar şöyle:

28. ACM

Mahkeme başkanı: Ersin Özaslan - Üyeler: Serkan Yoğurtçu, Merve Çınar - Savcı: Mehmet Fatih Aldemir.

1. duruşma

Duruşmada hazır bulunan Başak Tuğ Onaran savunmasını yaptı.

Ardından avukatı İnayet Aksu, çözüm süreci yasasının ve TMK 7/2'de 2013'te yapılan değişikliğin hala yürürlükte olduğunu hatırlatarak "Adaletin adil yargılama anlamındaki araçlarıyla tecelli etmesini bekliyoruz" diye konuştu. 

İddia makamının başka duruşmalarda sunduğu esas hakkındaki mütalaasına da değinerek suçlamaları "afaki bulduğunu" söyledi. Birleştirme ve TCK 301 kapsamında Adalet Bakanlığı'ndan izin alınması taleplerinde bulundu.

Savcı red istemini gerekçeli açıkladı

Savcı, "atılı suçun TCK 301 kapsamında değerlendirilemeyeceği" gerekçesiyle izin talebinin, "metnin aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunmayan kişilerce imzalanması nedeniyle dosyaların birleştirilmesinin yargılamayı uzatacağı" gerekçesiyle birleştirme talebinin reddini istedi. Esas hakkında mütalaasının hazır olduğunu söyledi.

Heyet, Aksu'nun taleplerini reddetti. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanığın TMK 7/2 maddesine göre cezalandırılmasını istedi.

Sanık ve müdafinin talebi üzerine esasa karşı savunmaları için süre verildi. Bir sonraki duruşma 5 Mart 2019'da.

2. duruşma

Gülçin Karabağ ve avukatı Meryem Kavak Ertuğrul duruşmada hazır bulundu. Ertuğrul'un kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerini dosyaya sunduğu görüldü.

Savcı, usuli itirazlara ilişkin mahkemenin daha önce ara kararlar verdiğini belirterek "yargılamayı uzatmak amacıyla yapıldığı" yönünde görüş bildirdi. "toplanması istenen delillerin yargılamanın geldiği aşama dikkate alındığında bir yenilik katmayacağı" gerekçesiyle talebin reddini istedi.

Heyet, kovuşturmanın genişletilmesi talebini reddetti. Savcı, bir önceki celsede açıkladığı ve TMK 7/2'den ceza istediği esas hakkında mütalaasını yineledi.

Karabağ ve avukatı esasa karşı savunmalarında beraat talep etti.

Heyet, gerekçesini ekli kararda açıklamak üzere sanığa "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçunu sabit görerek" 1 yıl hapis cezası verdi. "Suçun basın yayın yoluyla işlendiği" gerekçesiyle suçu yarı oranında arttırarak 1 yıl 6 aya çıkardı. Cezada indirime giden heyet, sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 

Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

32. ACM

Mahkeme başkanı: Ömer Günaydın - Üyeler: Habibe Ertuğrul, Ahmet Selçuk Özkan - Savcı: Ozan Koç.

1. duruşma  

Didem Çınar'ın istinabe yoluyla yaptığı savunmasına dair evrakların mahkemeye henüz ulaşmamış olması nedeniyle yurtdışı talimatın dönüşünün beklenmesine karar verildi.

Bir sonraki duruşma 4 Nisan 2019'da.

2. duruşma

Ahmet Atıl Aşıcı savunmasını sunmak için duruşmada hazır bulundu. Ancak mahkeme başkanı "İddianame size henüz tebliğ edilmemiş. Süre hakkınız var, kullanabilirsiniz" dedi.

Aşıcı ve avukatları Sennur Baybuğa ile Arif Ali Cangı iddianamenin tebliğinden sonra savunmalarını yapacaklarını söyledi.

Duruşma sırasında tebliğ edilen iddianameye karşı savunma ve taleplerini bildirmek için sanık ve avukatlarına süre veren heyet, duruşmayı 19 Mart 2019'a bıraktı.

3. duruşma

Tuba Kıyan yurtdışında ikamet ettiği için duruşmaya katılamadı. Avukatı Meriç Eyüboğlu, müvekkilinin savunmasının istinabe yoluyla alınmasını talep etti.

Heyet talebi kabul etti. Bir sonraki duruşma 17 Nisan 2019'da.

4. duruşma

Ayten Alkan savunmasını yaptı.

Avukatı Meriç Eyüboğlu kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini sunmak için süre talep etti. Heyet, talebi kabul ederek duruşmayı 13 Mart 2019'a bıraktı. 

29. ACM

Mahkeme başkanı: Ümit Kartlı - Üyeler: Erhan Akman, İlayda Karaoğlu - Savcı: Ali Nazmi Dandin.

1. duruşma

Dosyanın TCK 301 kapsamında soruşturma izni alınması için gönderildiği Adalet Bakanlığı'ndan henüz dönmediği görüldü.

Savcı, cevabın beklenmesini isedi. Murat Yılmaz ve avukatları bu aşamada bir diyecekleri olmadığını söyledi. 

Heyet, Adalet Bakanlığı'ndan yazı cevabının beklenmesine karar vererek duruşmayı 9 Nisan 2019'a bıraktı.

2. duruşma

Mahkeme başkanı bir kez daha soruşturma izninin gelmediğini açıkladı. İbrahim Yaman'ın avukatı Meriç Eyüboğlu, "Biz gerek TMK 7/2, gerekse TCK 301 maddesindeki suçun oluşmadığı kanaatindeyiz" diye konuştu. Öncelikli taleplerinin derhal beraat olduğunu söyledi.

Heyet, Adalet Bakanlığı'ndan yazı cevabının beklenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 9 Nisan 2019'da.

3. duruşma

Aslı Vatansever yurtdışında olduğu için duruşmaya katılamadı. Avukatı Meriç Eyüboğlu, Yaman'ın duruşmasındaki beyanlarını tekrarladı. 

Heyet, Adalet Bakanlığı'ndan istenen soruşturma talebine ilişkin yazı cevabının beklenmesine karar vererek duruşmayı 9 Nisan 2019'a bıraktı.

24. ACM

Mahkeme başkanı: Yusuf Yılmaz - Üyeler: Ramazan Balcı, Çağlayan Özbay - Savcı: Ahmet Kurt.

Birleştirme kararı

Duruşmada hazır bulunan E.A.T. savunmasını yaptı. Savcı, dosyanın "aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu" gerekçesiyle mahkemedeki diğer akademisyen dosyalarıyla birleştirilmesini istedi.

Avukat Meriç Eyüboğlu da dosyaların birleştirilmesini talep etti.

Heyet, dosyayı kendi bünyesindeki diğer akademisyen dosyalarıyla birleştirdi. Bir sonraki duruşma 25 Nisan 2019'da.

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

18 Aralık itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 429 oldu. 59 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 3 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 1 akademisyen ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum oldu. 

HAGB istemeyenler

Bugüne kadar 9 akademisyen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını (HAGB) kabul etmedi. İçlerinden 6'sına 1 yıl 3 ay, 1'ine 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Altı kişiden birinin cezası mahkemenin kanaatiyle ertelendi. 3 akademisyen HAGB'ye ilişkin beyanları sorulmadı. Birine 1 yıl 6 ay, birine 1 yıl 3 ay, birine 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

* Prof. Dr. Büşra Ersanlı - 32. ACM - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel - 32. ACM - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Ayşe Erzan - 32. ACM - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Nesrin Sungur Çakmak - 32. ACM - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Özdemir Aktan - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Öğr. Gör. Aslı Takanay - Karar açıklanmadı.

* Doç. Dr. Esra Arsan - Karar açıklanmadı.

* Prof. Dr. Gülhan Türkay - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Mahkeme kanaatiyle 2 yıl denetimle ertelendi.

* Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ - 1 yıl 6 ay hapis cezası. Cezada indirime gidilmedi. Erteleme yapılmadı.

HAGB sorulmayanlar

* Arş. Gör. Onur Baysal - 28. ACM - 1 yıl 3 ay. HAGB beyanı sorulmadan HAGB'li ceza kararı verildi.

* Dr. Yonca Güneş Yücel - 28. ACM - 1 yıl 6 ay. HAGB sorulmadan kabul ettiği ileri sürüldü. 2 yıl denetimle erteleme yapıldı.

* Prof. Dr. Gençay Gürsoy - 37. ACM - HAGB hususunda hiç beyanı alınmadı. 2 yıl 3 ay hapis cezası.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava TMK 7/2'den sürüyor.

(TP)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/203664-bir-akademisyene-daha-1...