Füsun Üstel (Under Construction)

Yazar / Referans: 
BAK
Tarih: 
08.05.2019

___________________________________

Füsun Üstel Hakkında

1955’te Ankara’da doğan Füsun Üstel, ortaöğrenimini Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nde, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Lisansüstü eğitimine İtalya’da Johns Hopkins Üniversitesi’nde devam eden Füsun Üstel, 1982’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Türk Ocakları (1912-1931) başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1987 yılında doktora derecesini aldı. 1993’te doçent, 2000’de profesör unvanını alan Füsun Üstel, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü ve Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı, aynı zamanda 2008 yılından 2017’de emekli olana dek, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü başkanlığını yürüttü.

İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği: Türk Ocakları (1912-1931) (İletişim Yayınları, 1997), Yurttaşlık ve Demokrasi (Dost Yayınları, 1999) ve Makbul Vatandaşın Peşinde: II. Meşrutiyetten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi (İletişim Yayınları, 2004) başlıklı kitaplarının yanı sıra editör ve yazar olarak katkı sunduğu yerli ve yabancı kolektif eserler ve sosyal bilim dergilerinde Türkiye tarihi, milliyetçilik, kimlik sorunu, kültür politikaları gibi başlıklarda yayımlanmış pek çok çalışması bulunmaktadır.

Makbul Vatandaşın Peşinde: II. Meşrutiyetten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi başlıklı kitabı ile 2004 yılında Afet İnan Tarih Araştırmaları Ödülü'nü alan Füsun Üstel, yurttaşlık ve kültür politikaları alanında yayımladığı bilimsel çalışmaları ve yürüttüğü derslerle akademiye olan özgün katkıları ve akademik özgürlüklere, mesleğine, barışa ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmak konusundaki tüm gayret ve çabalarıyla 2018 Mülkiye Büyük Ödülü'ne layık görülmüştür.

___________________________________

About Füsun Üstel

Prof. Dr. Füsun Üstel is an academic at Galatasaray University. She completed her undergraduate studies at Ankara University, Faculty of Political Sciences. She received her Master's degree from the University of Johns Hopkins in Italy in 1980-1981 and started working as a research assistant at İstanbul University, Faculty of Economics.

She completed her PhD at the Faculty of Political Sciences of Ankara University in 1987. Becoming a lecturer at Galatasaray University, Üstel has published a series of articles in Turkey-based and international journals of social sciences. Her articles have mostly focused on the history of Turkey, nationalism and issues of identity.

___________________________________

7 Aralık 2017 tarihinde 32. ACM’de yargılanan 13 akademisyenden birisi olan Prof. Dr. Füsun Üstel bu ilk duruşmasında beyanını verdi. Beyanı şu şekildedir;

"BAK bildirisini yeniden başlayan çatışma ortamında imzaladım, değerlerim ve ilkelerim var. Birey olarak insan yaşamını ve onurunu en üstün değerler olarak görüyorum. Bu çerçevede medyadan yansıyan fotoğraflar gelecek konusunda umutsuzluğa sevk etti beni. Tüm kesimler için adil ve sürdürülebilir barış için ifade ve basın özgürlüğü dahilinde barış talebinde bulundum."

Duruşmayla ilgili diğer bilgiler için aşağıdaki linke başvurabilirsiniz:

___________________________________

Takip eden süreçteki gelişmelerle ilgili detaylı bilgilere ve yorumlara (kronolojik olarak) aşağıdaki linkler vasıtasıyla ulaşabilirsiniz:

___________________________________

04.04.2018

___________________________________

08.04.2018

___________________________________

03.03.2019

___________________________________

04.03.2019

___________________________________

05.03.2019

___________________________________

07.03.2019

___________________________________

14.03.2019

___________________________________

19.03.2019

___________________________________

28.03.2019

___________________________________

29.03.2019

___________________________________

19.04.2019

___________________________________

06.05.2019

___________________________________

07.05.2019

___________________________________

08.05.2019

___________________________________

09.05.2019

___________________________________

13.05.2019

___________________________________

17.05.2019

___________________________________

24.05.2019

___________________________________

29.05.2019

___________________________________

30.05.2019

___________________________________

31.05.2019

___________________________________

02.06.2019

___________________________________

05.06.2019

___________________________________

06.06.2019

___________________________________

07.06.2019

___________________________________

01.07.2019

___________________________________

02.07.2019

___________________________________

05.07.2019

___________________________________

08.07.2019

___________________________________

09.07.2019

___________________________________

Füsun Üstel ile Sözün Başladığı Yer - Video Serisi